Aktualności

2019.01.31 - Informacja Zarządu PWiK spółka z o.o.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, że w każdą środę w godzinach od 9.00 do 11.00 przyjmuje Odbiorców świadczonych przez Spółkę usług w celu rozpatrzenia określonych spraw, które nie zostały rozstrzygnięte w Biurze Obsługi Klienta i w merytorycznych działach.

2018.10.15 - Dlaczego wcześniej było drożej?

W związku z pojawieniem się w lokalnych mediach fałszywych informacji dotyczących pracy Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach przedsiębiorstwo postanowiło przedstawić fakty wcześniej niepublikowane publicznie, związane z prowadzeniem gospodarki odpadami ściekowymi.W związku z pojawieniem się w lokalnych mediach fałszywych informacji dotyczących pracy Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach przedsiębiorstwo postanowiło przedstawić fakty wcześniej niepublikowane publicznie, związane z prowadzeniem gospodarki odpadami ściekowymi.

2018.09.24 - Komunikat dla mieszkańców ulic: Radoszewskiego, Działki, Sadowej, Benedyktyńskiej i Wierzbowej w Starachowicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach serdecznie zaprasza Mieszkańców ulic: Radoszewskiego, Działki, Sadowej, Benedyktyńskiej i Wierzbowej na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 września br. o godzinie 16.00 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach przy ulicy Bocznej 42.

2018.09.18 - Trwają prace związane z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. realizuje Projekt pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" finansowany z dotacji unijnej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej  Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

1

2018.09.17 - Nowy samochód ciężarowy z zabudową do czyszczenia kanalizacji w PWIK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w celu zapewnienia prawidłowej obsługi sieci kanalizacji sanitarnej zakupiło fabrycznie nowy samochód ssąco-ciśnieniowy o zabudowie specjalistycznej do czyszczenia i hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji sanitarnej.

2018.08.27 - Laboratorium PWiK Spółka z o.o. rozszerza zakres świadczonych usług

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że na potrzeby badań laboratoryjnych doposażyło Laboratorium Spółki o chromatograf gazowy z detektorem FID, umożliwiający rozszerzenie zakresu świadczonych usług o badania węglowodorów ropopochodnych w próbkach środowiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2018.08.17 - Zmiana cen wody i ścieków od 22.08.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją Nr WA.RET.070.1.439.3.2018 zatwierdziło zmiany zaproponowane przez  PWiK Spółka z o.o. wysokości taryf opłat za wodę i ścieki. Od dnia 22.08.2018r. będą obowiązywały nowe ceny i stawki opłat za wodę i ścieki.

2018.06.15 - PWIK edukuje najmłodszych!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach w dniu 23 maja br. edukowało jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej najmłodszych Odbiorców Naszych usług. Na zaproszenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 10 "Niezapominajka" w Starachowicach odwiedziliśmy przedszkolaków.

2018.06.08 - Uwaga Odbiorcy wody w Starachowicach! Nie będzie wody.

Wykonawca robót oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody w miejscowości:Starachowice: ul. Bugaj, ul. Radomska: Urząd Miasta Starachowice, Powiatowy Urząd Pracy, Hotel „EUROPA”, CERRAD Sp. z o.o., PKC GROUP Poland Sp. z o.o., MZK Spółka z o.o., Cmentarz „BUGAJ”, PPUH Perfopol Sp. z o.o., Dom Weselny Młoda Para, Shymko, PERFECT St-ce Sp. z o.o., BADPOL Import & Export, 1 Liceum Ogólnokształcące, LIDL, ZSZ nr 1, Bar Monetka, że w dniu 12.06. 2018r. od godz.8.00 do godz.22.00 wystąpią przerwy lub zakłócenia w dostawie wody w związku z pracami prowadzonymi na j sieci wodociągowej związanymi z budową ronda przy ul. Radomska i Batalionów Chłopskich.

2018.06.06 - Uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych modernizacji części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach rozpoczęło realizację Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”.

  • Zapisz się do newslettera