Aktualności

2019.09.30 - Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PWiK za 2019 i za 2020 rok

formujemy, że Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach dokonała wyboru firmy KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Tymienieckiego 25c/410 jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i za 2020 rok.

2019.09.30 - UWAGA! Utrudnienia w ruchu na ulicy Radomskiej w Starachowicach na wysokości Kina Kultura!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, że w dniach od  30 września br. do 4 października br. będą utrudnienia w ruchu na ulicy Radomskiej w Starachowicach - prawy pas pod górę na wysokości Kina Kultura, w związku z pracami na sieci wodociągowej.

2019.09.24 - Kompleksowe doradztwo w zakresie Pracowniczego Planu Kapitałowego w PWiK sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na kompleksowe doradztwo w zakresie Pracowniczego Planu Kapitałowego, a w szczególności wybór optymalnej formy PPK.

2019.09.03 - Badanie sprawozdania finansowego PWiK sp. z o.o. za 2019 i 2020 rok

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i za 2020.

2019.08.29 - UWAGA! Przerwy w dostawie wody na ulicy Dolnej i Pochyłej w Starachowicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych w Starachowicach przy ulicach Dolnej i Pochyłej, że:

- w dniach od 28.08.2019r. do 09.09.2019r. w ulicy Dolnej od numeru 1 do 5 nastapi przerwa w dostawie wody,

- w dniach od 09.09.2019r. do 20.09.2019r. w ulicy Dolnej od numeru 6 do 14 i w ulicy Pochyłej numer 1 nastąpi przerwa w dostawie wody,

w związku z pilną przebudową sieci wodociągowej w ulicy Dolnej w Starachowicach - w ramach remontu drogi.

2019.07.29 - UWAGA! Przerwa w dostawie wody na ulicy Na Szlakowisku 11 w Starachowicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych w Starachowicach przy ulicy Na Szlakowisku 11, że w dniu 30.07.2019r. od godz. 8.00 do 16.00 nastąpi przerwa lub zakłócenia w dostawie wody w związku z wymianą przyłącza wodociągowego do budynku.

2019.05.16 - PWiK sp. z o.o. wprowadza usługę E-FAKTURA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. w Starachowicach wprowadza udogodnienia dla swoich klientów  i proponuje Państwu możliwość otrzymywania faktur za wodę lub ścieki na adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz wiadomości tekstowych (sms) związanych z świadczonymi przez nas usługami.

2019.05.09 - UWAGA! Utrudnienia w ruchu oraz przerwy w dostawie wody

W związku z pracami na sieci wodociągowej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. zawiadamia, że w dniach: od 06.05.2019r. do 30.06.2019r. nastąpią przerwy w dostawie wody oraz utrudnienia w ruchu związane z czasowym zamknieciem drogi w czasie prowadzonych prac na ul. PODLESIE w Starachowicach.

2019.04.12 - UWAGA! Utrudnienia w ruchu! Czasowe zamknięcie drogi!

W związku z pracami na sieci wodociągowej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. zawiadamia,  że w dniach: od 10.04.2019r. do 19.06.2019r. nastąpią przerwy w dostawie wody oraz utrudnienia w ruchu związane z czasowym zamknięciem drogi w czasie prowadzonych prac na ulicy Żytniej w Starachowicach.

2019.02.13 - Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

Trwają prace związane z realizacją Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" finansowany z dotacji unijnej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej  Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

  • Zapisz się do newslettera