Aktualności

2017.04.26 - Uwaga przerwa w odstawie wody !

Przedsiebiorstwo Wododciagów i Kanalizacji Społka z o.o. informuje, że w dniu 26 kwietnia br. od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia 27 kwietnia br. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Starachowic w związku z naprawą wodociągu przy ulicy Jagodowej w Starachowicach.

2017.04.20 - Informacja dla Odbiorców!

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Społka z o.o. zawiadamia,

2017.04.11 - Konferencja prasowa w PWiK Spółka z o.o.

W dniu 11 kwietnia br. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka  i Prezesa Zarządu Ryszarda Gliwińskiego.

2017.04.06 - Nowe oznakowania samochodów PWIK

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje Odbiorców Naszych usług o zmianie oznakowania wszystkich samochodów Spółki.

2017.03.24 - Uroczyste przekazanie nagrody

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym podczas sesji Rady Gminy w Mircu nagroda rzeczowa wylosowana w dniu 1 marca br. spośród 236 –ciu mieszkańców Gminy Mirzec, którzy w 2016 roku podłączyli się do sieci kanalizacji sanitarnej,  została przekazana Pani Helenie Madej z Osin.

2017.03.01 - JUŻ SĄ WYNIKI LOSOWANIA !

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym z udziałem lokalnych mediów odbyło się losowanie atrakcyjnej nagrody rzeczowej  spośród 236 – ciu mieszkańców Gminy Mirzec, którzy w 2016 roku podłączyli się do sieci kanalizacji sanitarnej.

2017.02.16 - Szanowni Odbiorcy!

W nawiązaniu do wcześniejszej publikacji, jaka ukazała się w sierpniu/wrześniu 2016 roku w Naszej gazetce firmowej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, informuje,

2017.01.17 - Oferta Laboratorium PWiK

W trosce o potrzeby i wymagania rynku, a przede wszystkim w celu zapewnienia rzetelności świadczonych usług, potwierdzając kompetencje techniczne, zachowując bezstronność i niezależność Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wdrożyło i wciąż utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISI/IEC 17025:2005 oraz posiada zakres akredytacji:

- poboru próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych,

- poboru próbek ścieków metodą manualną i automatyczną,

- poboru próbek wody powierzchniowej,

- dwudziestu metod fizykochemicznych badania wody i ścieków,

- czterech metod mikrobiologicznych badania wody.

2016.12.20 - Mikołajki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Powiatu Starachowickiego odwiedziło podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim...

2016.12.02 - Komunikat w sprawie: opłat za wodę i ścieki w 2017 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach podaje do publicznej wiadomości, że:

- na podstawie Uchwały Nr XII/16/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia
25 listopada 2016 roku, Uchwały Nr XIX/186/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016 roku oraz na podstawie Art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz.U. z 2015r. poz. 139
z póź. zm.)
- na podstawie  Art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz.U. z 2015r. poz. 139 z póź. zm.)

na okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wchodzą w życie:

następujące stawki opłat za wodę – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock oraz następujące stawki za odprowadzone ścieki – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Mirzec i Wąchock.

  • Zapisz się do newslettera