Przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”

Zamieszczono dnia 2017.04.13

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”

Termin składania ofert: 08.05.2017 r. godz. 11:00

Zamawiający zgodnie z art. 134 ust. 3a Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienił kryteria oceny ofert jak też termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 15.05.2017. godz. 11:00

Poniżej zamieszczamy zmienoną wersję Specyfiklacji Istotnych Warunków Zamówienia (zmiany: kryteriów oceny, terminów składania i otwarcia ofert, załącznika nr 5, załącznika nr 6)

  • Zapisz się do newslettera