Kronika projektu
Konferencja prasowa Prezesa Zarządu dot. Podsumowania realizacji Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach"

W dniu 16 marca br. o godzinie 10.00 w siedzibie PWiK sp. z o.o. w Starachowicach przy ulicy Iglastej 5 odbyła się konferencja prasowa dot. Podsumowania realizacji Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Funduszu Spójności.

Podpisanie umowy "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bursztynowej w Starachowicach"

W dniu 18 listopada 2022 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach przy ulicy Iglastej 5 podpisano Umowę Nr 7/POIS/2022 na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bursztynowej w Starachowicach” z przedsiębiorcą Mirosławem Cieplakiem prowadzącym działalność gospodarczą o nazwie: „Mirosław Cieplak Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna TRAK-KOP” z siedzibą w Kostomłoty Pierwsze ulica Podmiejska 105, 26-085 Miedziana Góra.

Realizacja Umowy na modernizację systemu krat w budynku krat zlokalizowanym w Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

W dniu 26 października 2021 roku nastąpiło podpisanie Kontraktu 6 „Modernizacja systemu krat Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach” - Umowy Nr 5/POIS/2021 na modernizację systemu krat w budynku krat zlokalizowanym w Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach z firmą HUBER Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ryżowej 51.

 

Podpisanie umowy budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mirze w m. Ostrożanka - III etap "c”

W dniu 12 lipca 2022 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach przy ulicy Iglastej 5 Prezes Zarządu Jerzy Miśkiewicz podpisał Umowę Nr 6/POIS/2020 na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mirze w m. Ostrożanka - III etap"c” z przedsiębiorcą Mirosławem Cieplakiem prowadzącym działalność gospodarczą o nazwie: „Mirosław Cieplak Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna TRAK-KOP” z siedzibą w Kostomłoty Pierwsze ulica Podmiejska 105, 26-085 Miedziana Góra.

Podpisanie umowy "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mirzec"

W dniu 7 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Mircu podpisało Umowę Nr 3/POIS/2020 na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mirzec”.

Podpisanie umowy na wykonanie modernizacji części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach nastąpiło uroczyste podpisanie Kontraktu nr 1/POIS/2018 na wykonanie modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach z firmą Control Process EPC Environmental Protection 4 Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Obrońców Modlina 16.

Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00 Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”

W dniu 26 września 2016 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00 Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Instytucją Wdrażającą, a Beneficjentem - Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

  • Zapisz się do newslettera