Biuro obsługi klienta

 

Zdjęcie przedstawia biuro obsługi klienta

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach prowadzi Biuro Obsługi Klienta wraz z parkingiem, na parterze swojej siedziby przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach.
W biurze funkcjonują cztery stanowiska:  

Nr 1 – do spraw technicznych  tel. 41 275-03-24
Nr 2 – do spraw sprzedaży tel. 41 275-03-67
Nr 3 – do spraw rozliczeń tel. 41 275-03-57
Kasa tel. 41 275-03-58

 

 


 
GODZINY PRACY BIURA OBSŁUGI KLIENTA
 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 6.30 do 14.30
czwartek od 8.00 do 16.00
 
KASA CZYNNA
 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 9:00 do 13:00
czwartek od 10:00 do 16:00
Przerwa od 11:00 – 11:15, oraz 13:00-13:15
W odpowiedzi oczekiwania klientów uruchomiono w kasie możliwość zapłaty kartą płatniczą.
 Biuro Obsługi Klienta zajmuje się kompleksowym załatwianiem wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki w relacji z klientem:

 • pomagamy załatwić formalności związane z podpisaniem umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków , bądź wprowadzaniem zmian do umowy, dotyczących użytkownika lub właściciela posesji,
 • przyjmowaniem od klientów stanów wodomierzy, obsługą wszelkich reklamacji dotyczących:
 • faktur
 • rozliczeń za wodę i ścieki
 • zakłóceń w dostawach wody/odbioru ścieków,
 • przyjmowaniem i sprawdzaniem kompletności dokumentacji przedkładanej przez inwestora, a dotyczącej podłączeń wod-kan. do budynków indywidualnych,
 • wydawaniem warunków technicznych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podłączeń nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowo -kanalizacyjnej,
 • przyjmowaniem do uzgodnienia dokumentacji projektowych inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych,
 • udzielaniem informacji, porad w zakresie naszych kompetencji na inne interesujące klienta pytania,
 • przyjmowaniem od klientów wszelkiej korespondencji składanej osobiście w siedzibie Spółki oraz przyjmowaniem skarg i wniosków, i przekazywaniem ich do dalszego załatwienia do Sekretariatu Spółki.

 

 • Zapisz się do newslettera