Biuro obsługi klienta

 

Zdjęcie przedstawia biuro obsługi klienta

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach prowadzi Biuro Obsługi Klienta wraz z parkingiem, na parterze swojej siedziby przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach.
W biurze funkcjonują cztery stanowiska:  

Nr 1 – do spraw technicznych  tel. 41 275-03-24
Nr 2 – do spraw sprzedaży tel. 41 275-03-67
Nr 3 – do spraw rozliczeń tel. 41 275-03-57
Kasa tel. 41 275-03-58

 

 


 
GODZINY PRACY BIURA OBSŁUGI KLIENTA
 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 6.30 do 14.30
czwartek od 8.00 do 16.00
 
KASA CZYNNA
 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 6.45 do 14.15
czwartek od 8.00 do 16.00
Przerwa od 11:00 – 11-15, oraz 13:00-13:15
W odpowiedzi oczekiwania klientów uruchomiono w kasie możliwość zapłaty kartą płatniczą.
 Biuro Obsługi Klienta zajmuje się kompleksowym załatwianiem wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki w relacji z klientem:

 • pomagamy załatwić formalności związane z podpisaniem umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków , bądź wprowadzaniem zmian do umowy, dotyczących użytkownika lub właściciela posesji,
 • przyjmowaniem od klientów stanów wodomierzy, obsługą wszelkich reklamacji dotyczących:
 • faktur
 • rozliczeń za wodę i ścieki
 • zakłóceń w dostawach wody/odbioru ścieków,
 • przyjmowaniem i sprawdzaniem kompletności dokumentacji przedkładanej przez inwestora, a dotyczącej podłączeń wod-kan. do budynków indywidualnych,
 • wydawaniem warunków technicznych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podłączeń nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowo -kanalizacyjnej,
 • przyjmowaniem do uzgodnienia dokumentacji projektowych inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych,
 • udzielaniem informacji, porad w zakresie naszych kompetencji na inne interesujące klienta pytania,
 • przyjmowaniem od klientów wszelkiej korespondencji składanej osobiście w siedzibie Spółki oraz przyjmowaniem skarg i wniosków, i przekazywaniem ich do dalszego załatwienia do Sekretariatu Spółki.

 

 • Zapisz się do newslettera