Aktualności

2020.08.11 - UWAGA! Przerwa w dostawie wody dla Odbiorów ze Starachowic i Wąchocka!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w ulicy Moniuszki w Starachowicach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. zawiadamia,  że w dniu 13.08.2020r. od godz. 8:00 do godz. 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w:

1. Starachowice:
- Moniuszki,
- Łączna,
- 6go Września,
- Żytnia (6go Września - Jana Pawła)
- Jana Pawła (Moniuszki - Żytnia)
- Lutosławskiego,
- Paderewskiego,
- Nowowiejska (odnogi: Jesienna, Morenowa, Parcelowa, Spadowa, Na Stoku, Osiedlowa),
- Wesoła,
- Kielecka
2. Wąchock
- Górna,
- Wygoda.

2020.07.16 - Biostabilizator K-16 w PWiK sp. z o.o. w fazie testowania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, że testuje instalację utylizacji osadów metodą dynamicznej - tlenowej biostabilizacji K-16.

 

2020.05.22 - Informacja dla Klientów PWiK sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, że od 1 czerwca 2020 roku wznawia pracę Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa Spółki.

2020.03.25 - Informacja dla Odbiorców PWiK sp. z o.o.

W celu powstrzymania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, PWiK zaprzestało odczytów wodomierzy przez inkasentów i zamknęło Biuro Obsługi Klienta do odwołania.

W związku z powyższym informujemy, że Inkasenci PWiK sp. z o.o. od dnia 26 marca br. będą dostarczać Państwu faktury za wodę i odprowadzane ścieki do skrzynek pocztowych w ogólnie dostępnej części Państwa nieruchomości.

2020.03.24 - Woda, usługi sanitarne, higiena i gospodarka odpadami podczas COVID-19. Tłumaczenie robocze noty technicznej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 3 marca 2020 r.

Pod koniec 2019 roku pojawiła się ostra choroba układu oddechowego, znana jako nowa choroba wywołana koronawirusem (COVID-19).Patogenem odpowiedzialnym za COVID-19 to wywołujący ciężki ostry zespół oddechowy wirus 2 (SARS-CoV-2, zwany również wirusem COVID-19), z rodziny koronawirusów. W odpowiedzi na rosnące rozprzestrzenianie się COVID-19, WHO opublikowała szereg dokumentów zawierających wytyczne techniczne dotyczące konkretnych tematów, w tym zapobiegania zakażeniom i ich kontroli (IPC). Dokumenty te są dostępne na stronie: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control. Niniejszy krótki opis techniczny uzupełnia dokumenty IPC, odwołując się i podsumowując wytyczne WHO dotyczące zaopatrzenia w wodę i usługi sanitarne oraz odpady z opieki zdrowotnej, które są istotne w kontekście ochrony przed wirusami, w tym koronawirusami. Niniejsza instrukcja techniczna jest przeznaczona w szczególności dla osób zajmujących się zawodowo zaopatrzeniem w wodę i usługami sanitarnymi. Jest ona również przeznaczona dla pracowników służby zdrowia, praktyków, którzy chcą wiedzieć więcej o ryzyku związanym z wodą, warunkami sanitarnymi i higieną (WASH-water, sanitation, hygene).

2020.03.17 - UWAGA! Wstrzymanie odczytu wodomierzy przez inkasentów!

Mając na celu powstrzymanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, PWiK sp. z o.o. od dnia 16.03.2020 r. zaprzestaje do odwołania odczytu wodomierzy przez inkasentów. Odczyt radiowy będzie odbywał się bez zmian.

2020.03.16 - Komunikat dla Interesantów PWiK sp. z o.o.

W związku z zagrożeniem koronawirusa SARS-CoV-2, Biuro Obsługi Klienta, KASA oraz siedziba Spółki przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach będzie zamknięta dla Interesantów od 17 marca br. do odwołania.

2020.03.13 - Komunikat dla Odbiorców PWiK sp. z o.o.

W związku z zagrożeniem koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy o kazdorazowe rozważenie potrzeby osobistej wizyty w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach.

2020.02.04 - Komunikat dla Odbiorców Gminy Mirzec w sprawie dopłat do ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, iż Gmina Mirzec wycofała się z dopłat do ścieków od 01.01.2020r.

Wszelkie pytania w sprawie dopłat prosimy kierować do Urzędu Gminy Mirzec.

2020.01.09 - Realizacja Projektu pn. Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach

Trwają prace związane z realizacją Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" finansowany z dotacji unijnej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej  Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

  • Zapisz się do newslettera