Aktualności

2023.03.16 - Konferencja prasowa Prezesa Zarządu dot. Podsumowania realizacji Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach"

W dniu 16 marca br. o godzinie 10.00 w siedzibie PWiK sp. z o.o. w Starachowicach przy ulicy Iglastej 5 odbyła się konferencja prasowa dot. Podsumowania realizacji Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach na lata 2014 – 2020 z dofinansowaniem z Funduszu Spójności.

2022.12.28 - Przygotowania do 100–lecia starachowickich wodociągów

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach przygotowuje się do obchodów wyjątkowego jubileuszu 100-lecia.

Pierwsza wzmianka o zadaniu wodociągowo-kanalizacyjnym, realizowanym w Starachowicach sięga 1923 roku. W strukturze zakładów metalowych funkcjonowała brygada, która zajmowała się instalacjami wodociągowo - kanalizacyjnymi, byli oni także budowniczymi pierwszych kilkuset metrów kanału sanitarnego na osiedlu Widok.

Miejscem odprowadzania częściowo oczyszczonych ścieków była rzeka Kamienna. Wtedy też, pojawiła się informacja o tym, że w Starachowicach wybudowano nowoczesną sieć wodociągowo – kanalizacyjną. Rok 1923 datuje się, jako początek istnienia wodociągów i kanalizacji w Naszym mieście.

2022.12.19 - Ogłoszenie dot. współpracy z władającymi powierzchnią ziemi w celu rolniczego zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - kod odpadu 19 08 05

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach, z siedzibą przy ul. Iglastej 5, 27-200 Starachowice, nawiąże współpracę z władającymi powierzchnią ziemi w celu rolniczego zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - kod odpadu 19 08 05.

Warunki zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych określa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz.21) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych z dnia 6 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 257).

Na podstawie wymienionych wyżej, ustabilizowane komunalne osady ściekowe stosować można:

 • W rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, z wyjątkiem roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia;
 • Do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu;
 • Do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
Kontakt z nami

  Biuro Obsługi Klienta - tel. 41 27503 57, 41 27503 67
  godz. pracy: pon.-środa, piatek 9.00.-13.00
  czwartek 10.00-16.00


  Dział Sieci WOD-KAN - tel. 41 27503 48, 41 27503 49
  Dział Techniczny - tel. 41 27503 23, 41 27503 68
  Dział Finansowo-Księgowy - tel. 41 27503 22
  Sekretariat - tel. 41 274 63 53
  godz. pracy: poniedziałek-piatek 6.30-14.30

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

 

Centrala 41 274 53 24/25 - CAŁODOBOWO

 • Zapisz się do newslettera
Jak do nas dojechać