Oferta badań

Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach wykonuje analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody, analizy fizykochemiczne ścieków oraz analizy fizykochemiczne osadów dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Nasze sprawozdania z badań są respektowane przez instytucje zewnętrzne (m.in. Sanepid, WIOŚ).

Polecając Państwu nasze usługi gwarantujemy:

  • pełną poufność uzyskiwanych wyników badań
  • wysoką jakość i terminowość wykonywanych prac
  • metody badań zgodne z wymaganiami prawnymi
  • kompetentny i wykwalifikowany personel służący pomocą
  • pobór próbek przez własną wykwalifikowaną kadrę próbkobiorców
  • transport próbek przystosowanym samochodem
  • konkurencyjne ceny

Laboratorium PWiK pobiera próbki ścieków / wód powierzchniowych w okresie 24 godz. (średniodobowych) metodą automatyczną za opłatą 100 zł netto oraz za dojazd 3 zł netto / 1 km.

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem wszystkich wykonywanych przez nas badań, który znajduje się poniżej.

UWAGA! Od grudnia 2021r posiadamy akredytację na oznaczanie indeksu oleju mineralnego (węglowodorów ropopochodnych) w wodzie i ściekach. Serdecznie zapraszamy.

 

Laboratorium przyjmuje próbki do badań w godzinach 7:00- 12:00

w siedzibie przy ul. Bocznej 42 w Starachowicach.

(Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu dostarczenia próbki.)

 

Informujemy:

Dokładny i wiarygodny wynik badania jest zależny od prawidłowego pobrania próbek do badań oraz odpowiedniego nadzór nad warunkami transportu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta świadczymy usługi pobierania próbek akredytowanymi metodami, przez własną kadrę wykwalifikowanych próbkobiorców wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Zapewniamy prawidłowy transport próbek w wymaganych warunkach.

Istnieje także możliwość pobierania próbek do badań samodzielnie przez klienta. W tym celu należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją pobierania dostępną poniżej. Tym niemniej informujemy, że w przypadku próbek pobranych przez klienta Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za jakość pobranych próbek, metodę i miejsce pobrania, czystość pojemników oraz transport.

 

Przed przyjęciem próbek do Laboratorium należy wypełnić Zlecenie na wykonanie badań, zawierający istotne ustalenia umożliwiające nam realizację usługi. Odpowiednie wzory zleceń znajdują się poniżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości wszelkich wyjaśnień udzielą pracownicy Laboratorium.


 Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, która pozwoli nam weryfikować i doskonalić poziom naszych usług, ale przede wszystkim umożliwi lepsze dostosowanie do Państwa potrzeb.

Po wypełnianiu prosimy o przesłanie ankiety do Laboratorium faxem na numer 41 275 03 36 lub za pośrednictwem poczty na adres Laboratorium ul. Boczna 42, 27-200 Starachowice lub e-mailem: laboratorium@pwik.starachowice.pl

  • Zapisz się do newslettera