Informacje ogólne
Regulamin , akty prawne

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Przedsiębiorstwa .

Zasady rozliczeń


Rozliczenia z Odbiorcą usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Spółkę na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego ...

Faktura w szczegółach

Przykłady faktur wystawionych w Biurze Obsługi Klienta i przez Inkasentów wraz z objaśnieniami.

INKASENCI - Odczytywacze wodomierzy

W trosce o Państwa bezpieczeństwo informujemy, iż nasi przedstawiciele dokonujący odczytów wodomierzy posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia zatwierdzone przez Zarząd Spółki ...

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Sprawdż może tu znajdziesz odpowiedz na nurtujące Cię pytanie?

Jak poprawnie odczytać wskazanie wodomierza

Wodomierze główne odczytywane są przez pracowników Spółki z częstotliwością jedno, dwu, trzy miesięczną, określa to umowa na dostawę wody...

Jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej

Każdy z mieszkańców Starachowic swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane...

Woda - KRANÓWKA

Do niedawna polska kranówka mogła pozostawiać wiele do życzenia, bywała mętna, przebarwiona a czasem pachniała chlorem...

  • Zapisz się do newslettera