komunikaty
Aktualnie prowadzone postępowania
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2022.01.26
Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.10.27
Przetarg nieograniczony na "Odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwianie odpadu – zawartość piaskowników z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach"
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.09.24
Przetaerg nieograniczony na odbiór odpadów o kodzie 190902 - osad z klarowania wody pitnej - ze Stacji Uzdatniania Wody w Trębowcu
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.09.24
Przetarg nieograniczony pn "Modernizacja przepompowni ścieków w gm. Wąchock ul. Partyzantów"
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.07.23
Przetarg nieograniczony pn "Budowa sieci wodociągowej w m. Wąchock ul. Wygoda"
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.07.23
Przetarg nieograniczony pn "Dostawy środków do odwadniania osadu dla Oczyszczalni ścieków w Starachowicach"
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.07.23
Zapytanie o cene na dostawę inwertera Huawei SUN2000-100KTL-H1
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.07.23
Przetarg nieograniczony na dostawy środka koagulującego dla oczyszczlani ścieków w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.07.23
Przetarg nieograniczony pn "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Długą a ul. Polną w Starachowicach"
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.07.21

123

  • Zapisz się do newslettera