komunikaty
Aktualnie prowadzone postępowania
Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przetworzenie skratek z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.05.28
Zapytanie o cenę na dostawę paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.05.14
Przetarg nieograniczony pn.: "Obniżenie zwierciadła wód gruntowych w rejonie osadnika wstępnego na terenie oczyszczalni ścieków w Starachowicach"
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.04.23
Zapytanie o cenę pn.: "Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego "NEBRASKA"
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.03.30
Przetarg nieograniczony pn.: Remont sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.03.19
Zapytanie o cenę na wymianę zastawki kanałowej
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.02.22
Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.01.07
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w gm. Brody
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.01.05
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do mineralizacji prób do oznaczania azotu
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.12.02
Przetarg nieograniczony na dostawy koagulantu glinowego
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.10.14

12

  • Zapisz się do newslettera