komunikaty
Aktualnie prowadzone postępowania
Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.01.07
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w gm. Brody
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2021.01.05
Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do mineralizacji prób do oznaczania azotu
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.12.02
Przetarg nieograniczony na dostawy koagulantu glinowego
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.10.14
Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i odzysk lub unieszkodliwianie odpadu – zawartość piaskowników z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.08.27
Przerarg nieograniczony na odbiór odpadów o kodzie 190902 - osad z klarowania wody pitnej - ze Stacji Uzdatniania Wody w Trębowcu
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.08.27
Przetarg na sprzedaż dwóch samochodów brygadowo-dostawczych marki Renault Master
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.06.18
Zapytanie o cenę zamówienia na dostawę paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych dla PWiK sp. z o. o. w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.05.26
Postępowanei w trybie zapytania o cenę pn.: Przeprowadzenie analizy ryzyka oraz przygotowanie i złożenie wniosków o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.05.08
Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa i montaż dwóch biostabilizatorów przeznaczonych do unieszkodliwiania odwodnionych osadów ściekowych wraz z uzyskaniem potwierdzenia akredytowanego laboratorium, że produkt końcowy utracił status odpadu
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2020.05.05

12

  • Zapisz się do newslettera