Aktualności

2017.08.11 - Uroczyste podpisanie Kontraktu Pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach uczyniło kolejny krok na drodze do realizacji Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”.

2017.07.24 - Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zatrudni Mistrza Wydziału Sieci Wod.-Kan. i Utrzymania Ruchu

2017.07.20 - Modernizacja części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach.

2017.07.13 - Wodociągi rozliczą się przez e-fakturę

Już wkrótce nasze Przedsiębiorstwo zaoferuje Państwu nowoczesną formę komunikacji i rozliczeń.

Tym z Państwa, którzy wyrażą stosowną zgodę, niebawem prześlemy fakturę za wykonane usługi na e-mail, powiadomimy sms o jej wystawieniu lub o potrzebie udostępnienia wodomierza do odczytu. Ponadto możliwe będzie również informowanie o innych ważnych dla Państwa sprawach, w tym również o zbliżającym się terminie zapłaty faktury.

2017.07.13 - Spadek ilości osadów – oszczędności w PWiK

Niemal wszyscy mieszkańcy naszego miasta i większość mieszkańców gmin Wąchock i Mirzec odprowadzają nieczystości do oczyszczalni ścieków. Na jej terenie na skutek szeregu procesów biologicznych dochodzi do oddzielenia się części stałych. Tak uzyskany osad jest wywożony przez specjalistyczną firmę i poddawany utylizacji zgodnie z przepisami prawa.

2017.07.10 - Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  w Starachowicach zatrudni:

  1. osobę z uprawnieniami geodezyjnymi

  2. osobę z uprawnieniami do projektowania sieci wod-kan

2017.06.09 - Przedsiębiortwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. prosi Odbiorców o zwrot umów

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zakończyła oferowanie nowych wzorów umów wszystkim Odbiorcom. Każdy kontrahent otrzymał osobiście lub listownie dwa jej egzemplarze.

 

2017.06.02 - PWIK edukuje Odbiorców usług

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. edukuje Odbiorców świadczonych usług.

2017.05.10 - Komuniakt dla Odbiorców!

Przedsiębiorstwo Wododciągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w dniu 8 maja br. zakończyło prewencyjne chlorowanie wodociągu z Ujęcia Wody w Trębowcu.

 

 

 

 

2017.04.28 - Komunikat dla Odbiorców !

Przedsiębiortswo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w związku ze zmienionym skladem mikrobiologicznym wody z Ujęcia Wody w Trębowcu w dniu dzisiejszym rozpoczęto prewencyjne chlorowanie wodociągu.

  • Zapisz się do newslettera