Aktualności

2020.12.22 - 24 grudnia 2020r. - dzień wolny od pracy w PWiK sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia br. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PWiK sp. z o.o. Dzień wolny został wyznaczony za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020r. (sobota), zgodnie z przepisami kodeksu pracy.

2020.10.12 - Komunikat dla Interesantów PWiK sp. z o.o.

W związku z zagrożeniem koronawirusa SARS-CoV-2, Biuro Obsługi Klienta, KASA oraz siedziba Spółki przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach będzie zamknięta dla Interesantów od 19 października br. do odwołania.

Nie przerywa to pracy przedsiębiorstwa.

Wszystkie sprawy m.in. zgłoszenie stanu wodomierza, e-faktura, uzyskanie wyjaśnień od pracowników przedsiębiorstwa w Państwa sprawie lub złożenie pisma, można załatwić telefonicznie, pocztą lub pocztą elektroniczną.

Mogą Państwo zostawić korespondencję w urnie na dokumenty, znajdującej się przy wejściu do siedziby głównej Spółki przy ulicy Iglastej 5.

1

2020.09.09 - PWIK sp. z o.o. podpisało umowę na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mirzec”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że w dniu 7 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Mircu podpisało Umowę Nr 3/POIS/2020 na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mirzec” a w tym:

  1. Zadanie 11, Kontrakt 3, część A „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
    w miejscowości Ostrożanka”,
  2. Zadanie 11, Kontrakt 3, część B „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II” oraz przejścia kanalizacji pod drogami „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie Gminy Mirzec”,

z przedsiębiorcą Mirosławem Cieplakiem prowadzącym działalność gospodarczą o nazwie: „Mirosław Cieplak Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna TRAK-KOP”.

2020.09.09 - Informacja PWiK sp. z o.o.

PWiK sp. z o.o. w Starachowicach informuje że w związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 18 marca 2020 r. poz. 471) od dnia 19.09.2020 r. zmianie ulegają procedury wydawania warunków, ponoszenia kosztów i przeprowadzania odbiorów dla wykonywanych przyłączy wod.-kan.

2020.09.04 - UWAGA!!! Przerwa w dostawie wody

UWAGA NIE BĘDZIE WODY !!!
 

W DNIU 08.09.2020r.

od godz. 7:30 do godz 22:00

Miejscowości:

Starachowice (część miasta), Kuczów, Styków, Jabłonna

Szczegółowe informacje w treści ogłoszenia

2020.08.11 - UWAGA! Przerwa w dostawie wody dla Odbiorów ze Starachowic i Wąchocka!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w ulicy Moniuszki w Starachowicach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. zawiadamia,  że w dniu 13.08.2020r. od godz. 8:00 do godz. 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w:

1. Starachowice:
- Moniuszki,
- Łączna,
- 6go Września,
- Żytnia (6go Września - Jana Pawła)
- Jana Pawła (Moniuszki - Żytnia)
- Lutosławskiego,
- Paderewskiego,
- Nowowiejska (odnogi: Jesienna, Morenowa, Parcelowa, Spadowa, Na Stoku, Osiedlowa),
- Wesoła,
- Kielecka
2. Wąchock
- Górna,
- Wygoda.

2020.07.16 - Biostabilizator K-16 w PWiK sp. z o.o. w fazie testowania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, że testuje instalację utylizacji osadów metodą dynamicznej - tlenowej biostabilizacji K-16.

 

2020.05.22 - Informacja dla Klientów PWiK sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, że od 1 czerwca 2020 roku wznawia pracę Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa Spółki.

2020.03.25 - Informacja dla Odbiorców PWiK sp. z o.o.

W celu powstrzymania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, PWiK zaprzestało odczytów wodomierzy przez inkasentów i zamknęło Biuro Obsługi Klienta do odwołania.

W związku z powyższym informujemy, że Inkasenci PWiK sp. z o.o. od dnia 26 marca br. będą dostarczać Państwu faktury za wodę i odprowadzane ścieki do skrzynek pocztowych w ogólnie dostępnej części Państwa nieruchomości.

2020.03.24 - Woda, usługi sanitarne, higiena i gospodarka odpadami podczas COVID-19. Tłumaczenie robocze noty technicznej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 3 marca 2020 r.

Pod koniec 2019 roku pojawiła się ostra choroba układu oddechowego, znana jako nowa choroba wywołana koronawirusem (COVID-19).Patogenem odpowiedzialnym za COVID-19 to wywołujący ciężki ostry zespół oddechowy wirus 2 (SARS-CoV-2, zwany również wirusem COVID-19), z rodziny koronawirusów. W odpowiedzi na rosnące rozprzestrzenianie się COVID-19, WHO opublikowała szereg dokumentów zawierających wytyczne techniczne dotyczące konkretnych tematów, w tym zapobiegania zakażeniom i ich kontroli (IPC). Dokumenty te są dostępne na stronie: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control. Niniejszy krótki opis techniczny uzupełnia dokumenty IPC, odwołując się i podsumowując wytyczne WHO dotyczące zaopatrzenia w wodę i usługi sanitarne oraz odpady z opieki zdrowotnej, które są istotne w kontekście ochrony przed wirusami, w tym koronawirusami. Niniejsza instrukcja techniczna jest przeznaczona w szczególności dla osób zajmujących się zawodowo zaopatrzeniem w wodę i usługami sanitarnymi. Jest ona również przeznaczona dla pracowników służby zdrowia, praktyków, którzy chcą wiedzieć więcej o ryzyku związanym z wodą, warunkami sanitarnymi i higieną (WASH-water, sanitation, hygene).

  • Zapisz się do newslettera