Aktualności

2019.12.13 - Komunikat dla odbiorców wody pochodzącej z ujęcia Wielka Wieś!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach informuje odbiorców wody pochodzącej z ujęcia w Wielkiej Wsi zaopatrującego miejscowości: Wielka Wieś, Węglów oraz ulicę Wielkowiejską i Ceglaną w Wąchocku o przydatności wody do spożycia.

2019.12.09 - Uzupełnienie komunikatu dla odbiorców wody pochodzącej z ujęcia Wielka Wieś!

Badania składu mikrobiologicznego wody z ujęcia Wielka wieś nie wykazały obecności bakterii chorobotwórczych E.coli ani enterokoków.  Jakość wody dostarczanej do odbiorców jest  cały czas  zgodna z normami określonymi  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. 2017r. poz. 2294).  

2019.11.25 - Komunikat dla odbiorców wody pochodzącej z ujęcia Wielka Wieś!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach informuje odbiorców wody pochodzącej z ujęcia w Wielkiej Wsi zaopatrującego miejscowości: Wielka Wieś, Węglów oraz ulicę Wielkowiejską i Ceglaną w Wąchocku o warunkowej przydatności wody do spożycia po przegotowaniu ze względu na pogorszenie jakości mikrobiologicznej. Woda nadaje się do celów gospodarczych.

2019.11.08 - UWAGA! Utrudnienia w ruchu na ulicy Pileckiego w Starachowicach!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 8.11.2019 w godzinach od 8:00 do 12:00 nie będzie przejazdu ul. Pileckiego w Starachowicach przy stacji paliw w obu kierunkach.

2019.10.18 - Wybór firmy na kompeksowe doradztwo w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych w PWiK sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, że dokonała wyboru firmy Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wojciechowskiego 40/72 do kompleksowego doradztwa w zakresie Pracowniczego Planu Kapitałowego w Spółce.

2019.09.30 - Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PWiK za 2019 i za 2020 rok

formujemy, że Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach dokonała wyboru firmy KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Tymienieckiego 25c/410 jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i za 2020 rok.

2019.09.30 - UWAGA! Utrudnienia w ruchu na ulicy Radomskiej w Starachowicach na wysokości Kina Kultura!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, że w dniach od  30 września br. do 4 października br. będą utrudnienia w ruchu na ulicy Radomskiej w Starachowicach - prawy pas pod górę na wysokości Kina Kultura, w związku z pracami na sieci wodociągowej.

2019.09.24 - Kompleksowe doradztwo w zakresie Pracowniczego Planu Kapitałowego w PWiK sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na kompleksowe doradztwo w zakresie Pracowniczego Planu Kapitałowego, a w szczególności wybór optymalnej formy PPK.

2019.09.03 - Badanie sprawozdania finansowego PWiK sp. z o.o. za 2019 i 2020 rok

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i za 2020.

2019.08.29 - UWAGA! Przerwy w dostawie wody na ulicy Dolnej i Pochyłej w Starachowicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych w Starachowicach przy ulicach Dolnej i Pochyłej, że:

- w dniach od 28.08.2019r. do 09.09.2019r. w ulicy Dolnej od numeru 1 do 5 nastapi przerwa w dostawie wody,

- w dniach od 09.09.2019r. do 20.09.2019r. w ulicy Dolnej od numeru 6 do 14 i w ulicy Pochyłej numer 1 nastąpi przerwa w dostawie wody,

w związku z pilną przebudową sieci wodociągowej w ulicy Dolnej w Starachowicach - w ramach remontu drogi.

  • Zapisz się do newslettera