Aktualności

2020.03.17 - UWAGA! Wstrzymanie odczytu wodomierzy przez inkasentów!

Mając na celu powstrzymanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, PWiK sp. z o.o. od dnia 16.03.2020 r. zaprzestaje do odwołania odczytu wodomierzy przez inkasentów. Odczyt radiowy będzie odbywał się bez zmian.

2020.03.16 - Komunikat dla Interesantów PWiK sp. z o.o.

W związku z zagrożeniem koronawirusa SARS-CoV-2, Biuro Obsługi Klienta, KASA oraz siedziba Spółki przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach będzie zamknięta dla Interesantów od 17 marca br. do odwołania.

2020.03.13 - Komunikat dla Odbiorców PWiK sp. z o.o.

W związku z zagrożeniem koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy o kazdorazowe rozważenie potrzeby osobistej wizyty w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach.

2020.02.04 - Komunikat dla Odbiorców Gminy Mirzec w sprawie dopłat do ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, iż Gmina Mirzec wycofała się z dopłat do ścieków od 01.01.2020r.

Wszelkie pytania w sprawie dopłat prosimy kierować do Urzędu Gminy Mirzec.

2020.01.09 - Realizacja Projektu pn. Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach

Trwają prace związane z realizacją Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" finansowany z dotacji unijnej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej  Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

2019.12.13 - Komunikat dla odbiorców wody pochodzącej z ujęcia Wielka Wieś!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach informuje odbiorców wody pochodzącej z ujęcia w Wielkiej Wsi zaopatrującego miejscowości: Wielka Wieś, Węglów oraz ulicę Wielkowiejską i Ceglaną w Wąchocku o przydatności wody do spożycia.

2019.12.09 - Uzupełnienie komunikatu dla odbiorców wody pochodzącej z ujęcia Wielka Wieś!

Badania składu mikrobiologicznego wody z ujęcia Wielka wieś nie wykazały obecności bakterii chorobotwórczych E.coli ani enterokoków.  Jakość wody dostarczanej do odbiorców jest  cały czas  zgodna z normami określonymi  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. 2017r. poz. 2294).  

2019.11.25 - Komunikat dla odbiorców wody pochodzącej z ujęcia Wielka Wieś!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach informuje odbiorców wody pochodzącej z ujęcia w Wielkiej Wsi zaopatrującego miejscowości: Wielka Wieś, Węglów oraz ulicę Wielkowiejską i Ceglaną w Wąchocku o warunkowej przydatności wody do spożycia po przegotowaniu ze względu na pogorszenie jakości mikrobiologicznej. Woda nadaje się do celów gospodarczych.

2019.11.08 - UWAGA! Utrudnienia w ruchu na ulicy Pileckiego w Starachowicach!

W związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 8.11.2019 w godzinach od 8:00 do 12:00 nie będzie przejazdu ul. Pileckiego w Starachowicach przy stacji paliw w obu kierunkach.

2019.10.18 - Wybór firmy na kompeksowe doradztwo w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych w PWiK sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, że dokonała wyboru firmy Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wojciechowskiego 40/72 do kompleksowego doradztwa w zakresie Pracowniczego Planu Kapitałowego w Spółce.

  • Zapisz się do newslettera