Aktualności

2017.12.04 - KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody wykazują właściwą jakość wody.

2017.11.16 - UWAGA KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że w związku z pracami przebudowy wodociągu, prowadzonymi przy budowie ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach, stwierdzono zmieniony skład mikrobiologiczny wody.
W związku z powyższym w dniu 16 listopada br. rozpoczęto prewencyjne chlorowanie wodociągu.

2017.11.02 - UWAGA ZMIANA TERMINÓW PRZERW W DOSTAWIE WODY Z PPRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PWIK Sp. z o.o.! Komunikat dla Odbiorców ze Starachowic, Gminy Brody: Kuczowa, Stykowa, Jabłonnej, Dziurowa, Adamowa i Rudy!

Wykonawca robót oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych na terenie całego miasta Starachowice oraz w następujących miejscowościach na terenie Gminy Brody: Kuczów, Styków, Jabłonna, Dziurów, Adamów, Ruda, że w dniach 11.11. 2017r. i 12.11.2017r. od godz.8.00 do godz.20.00 nastąpią przerwy lub zakłócenia w dostawie wody w związku z pracami prowadzonymi na magistralnej sieci wodociągowej związanymi z budową ronda przy ul. Szkolnej i Iglastej.

2017.10.19 - PWIK edukuje starachowicką młodzież

Uczestnikami Warsztatów edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa świętokrzyskiego „Woda Twoim Przyjacielem – poznaj szanuj chroń” byli uczniowie klas IV –VI  Szkoły Podstawowej Nr 6, 10 i 11 wraz z opiekunami. Warsztaty rozpoczęły się 9 października a zakończyły się 13 października br.

2017.10.02 - Wybór biegłego rewidenta dp przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PWiK za 2017 i za 2018 rok

Informujemy, że Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach dokonała wyboru firmy AC Roka Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ulicy Złotej 23 jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania fniansowego Spółki za 2017 rok i za 2018 rok.

2017.09.26 - Uwaga na oszustów podających się za pracowników PWiK !

W związku z odnotowanymi zdarzeniami dotyczącymi  wyłudzeń pieniędzy przez osoby przedstawiające się jako pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach przekazujemy niniejszy komunikat.

Najbardziej typowym przykładem wyłudzenia pieniędzy jest podawanie się za inkasenta podczas odczytu wodomierza. Odnotowano również usiłowanie oszustwa podczas rozmowy telefonicznej, w której rzekomi pracownicy wodociągów  próbowali  nakłonić odbiorcę wody do zapłaty zaległych faktur podając przy tym zmienione numery rachunków bankowych.

2017.09.21 - Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne dla PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach na dzień 31.12.2017 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach, zwraca się z prośbą o przesyłanie oferty  dotyczącej  wyliczenia rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne dla PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach na dzień 31.12.2017r.

2017.09.15 - Komunikat dla Odbiorców z ulic: Prądzyńskiego, Wysockiego, Lelewela, Hauke Bosaka i Pustowójtówny w Starachowicach!

Przedsiębiorstwo Wododciągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w dniu 15 września br. zakończyło prewencyjne chlorowanie wodociągu w ulicach: Prądzyńskiego, Wysockiego, Lelewela, Hauke Bosaka i Pustowójtówny w Starachowicach.

2017.09.08 - Komunikat dla Odbiorców z ulic: Prądzyńskiego, Wysockiego, Lelewela, Hauke Bosaka i Pustowójtówny w Starachowicach!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że w związku ze zmienionym składem mikrobiologicznym wody z hydroforni Południe zasilającej obiekty przy ulicy Prądzyńskiego, Wysockiego, Lelewela, Hauke Bosaka i Pustowójtówny w Starachowicach, w dniach od 8 września do 15 września br. rozpoczęto prewencyjne chlorowanie wodociągu.

2017.08.31 - Badanie sprawozdania finansowego PWiK za 2017 rok

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach, zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

  • Zapisz się do newslettera