Aktualności

2016.11.28 - Zdalny odczyt wodomierzy w Starachowickich Wodociągach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Starachowicach idzie z duchem czasu i sięga po najnowsze rozwiązania technologiczne...

2016.11.21 - Przedsiębiorstwo rozpoczęło oferowanie nowych umów

W związku decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 4 lipca 2016r., Nr RŁO2/2016, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach rozpoczęło proces oferowania wszystkim Naszym Odbiorcom usług nowych umów na dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków.

2016.10.21 - Konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w  konkursie fotograficznym organizowanym przez Staropolski Klaster Wodny...

 

od prawej: Tadeusz Rzepecki, Marek Materek, Rafał Piwnik, Ryszard Gliwiński

2016.10.13 - spotkanie z dr inż. T. Rzepeckim

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że w dniu 12 października br. w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie z dr inż. Tadeuszem Rzepeckim...

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”. od prawej: Anna Żeber – Prokurent Spółki, Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowice,  Ryszard Gliwiński – Prezes

2016.09.26 - Podpisanie umowy

W dniu 26 września 2016 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Starachowicach nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00 Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”

 

 

2016.09.10 - Zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

PRZYPOMINA SIĘ O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ. Służby  Starachowickich Wodociągów Sp. z o. o. prowadzą ciągłą kontrolę przyłączy  do sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli posesji, u których  zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do sieci  kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje.

2016.09.06 - Oferta na wykonanie właczenia do sieci wod.-kan.

Oferta na wykonanie właczenia do sieci wod.-kan., wykonanie przyłaczy wod.-kan. oraz usługi projektowe świadczone przez PWiK. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. w Starachowicach przedstawia Państwu ofertę na usługę włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wykonania przyłącza wodociagowo-kanalizacyjnego. Jednocześnie informujemy, że świadczymy również usługi projektowe przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych...

2016.09.01 - Broszura

W miesiącu wrześniu i pażdzeirniku Inkasenci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach będą roznosić broszurę informaujaca.

  • Zapisz się do newslettera