Aktualności

2018.05.28 - Komunikat w sprawie obowiązywania taryf opłat za wodę i ścieki

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 2180),

2018.05.10 - Konkurs na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach rozstrzygnięty!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że koncepcja zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach przedłożona przez Panią Agnieszkę Erbel została najwyżej oceniona.

Zysk netto 2010-2017

2018.04.27 - PWiK Spółka z o.o. 2017 podsumowanie

Osiągnięcia PWiK Spółka z o.o. w 2017 roku:

  • Sprzedaż wody i ścieków na zrównoważonym poziomie od 2010 roku
  • Cena dostarczanej wody od 2012 na niezmienionym poziomie
  • Cena odprowadzanych ścieków zmniejszyła się od 2016 roku o 0,29 zł
  • Bez zmian ceny wody i ścieków Spółka wygenerowała zysk w wysokości: 1 942 499,40 zł  
  • Obniżenie kosztów ogólnych
  • Spadek ilości osadów od 2016 roku
  • Zmniejszenie kosztów utylizacji osadów
  • Nakłady inwestycyjne w 2017 roku wyniosły 2 140,2 tys. zł

2018.04.13 - Koncepcja zagospodarowania ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej

Zarząd Przedsiębiorstwa Wododciągów i Kanalizacji serdecznie dziękuje uczestnikom konkursu na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach.

2018.04.13 - Podpisanie Kontraktu na modernizację części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach uczyniło kolejny krok na drodze do realizacji Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”.

2018.02.23 - Zaproszenie do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zaprasza do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach.

2018.01.31 - PWiK Spółka z o.o. informuje, jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej

Każdy z mieszkańców Starachowic swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane.

2017.12.07 - Mikołaj z PWiK

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach w dniu 6 grudnia br. odwiedził podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim.

2017.12.06 - Komunikat w sprawie obowiązywania taryf opłat za wodę i ścieki

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że na podstawie Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 2180),

2017.12.04 - Akredytowane Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Aby spełniać obecne wymagania przepisów prawnych stawiane Laboratoriom wykonującym badania wody, ścieków i osadów ściekowych oraz wciąż rosnące wymagania klienta Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spólka z o.o. w Starachowicach od 2009 roku posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 1012 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji na pobieranie próbek oraz badania w zakresie parametrów wody do spożycia, wody powierzchniowej i ścieków. Uzyskanie i utrzymywanie Certyfikatu Akredytacji wiąże się z coroczna oceną kompetencji laboratorium do wykonywania badań prowadzoną przez auditorów PCA na miejscu w siedzibie Laboratorium.

  • Zapisz się do newslettera