Dostawa Inwertera Huawei

Zamieszczono dnia 2022.07.20

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa siedziby Zamawiającego Inwertera HUAWEI SUN2000-100KTL-H1

Termin składania ofert do dnia 5.08.2022 do godz. 13.30

Postępowanie prowadzone jset za pośrednictwem platformazakyupowa.pl Open Nexus poniżej link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/641860

Zawiadamiamy, że w związku z koniecznością wprowadzenia istotnej zmiany przedmiotu zamówienia w/w postępowanie zostało unieważnione.

Zawiadamiany jednocześnie, że postępowanie zostanie powtórzone.

  • Zapisz się do newslettera