2024.03.11 - UWAGA Informacja PWiK sp. z o.o. dot. kampanii wyborczej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. informuje, ze zgodnie z art. 110 kodeksu wyborczego, zgodnie z którym m.in. na ścianach budynków, ogrodzeniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych plakaty i hasła wyborcze można umieszczać wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Plakaty wyborcze umieszczone bez pisemnego wniosku i zgody Zarządu PWiK sp. z o.o. będą do odbioru w siedzibie głównej Spółki przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach.

Zobacz również
  • Zapisz się do newslettera