2023.10.26 - Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PWiK za 2023 i za 2024 rok

Informujemy, że Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach dokonała wyboru Biura Audytorskiego PROWIZJA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Fatimskiej 41A jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i za 2024 rok.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. dziękuje audytorom za złożenie ofert.

Zobacz również
  • Zapisz się do newslettera