komunikaty
2020.03.25 - Informacja dla Odbiorców PWiK sp. z o.o.

W celu powstrzymania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, PWiK zaprzestało odczytów wodomierzy przez inkasentów i zamknęło Biuro Obsługi Klienta do odwołania.

W związku z powyższym informujemy, że Inkasenci PWiK sp. z o.o. od dnia 26 marca br. będą dostarczać Państwu faktury za wodę i odprowadzane ścieki do skrzynek pocztowych w ogólnie dostępnej części Państwa nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. 2018, poz. 2188), właściciele nieruchomości gruntowych lub budynku mieszkalnego są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy o możliwości otrzymywania faktur za wodę lub ścieki na adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz wiadomości tekstowych (sms) związanych z świadczonymi przez nas usługami E-FAKTURA.

// -->
  • Zapisz się do newslettera