PWiK Starachowice
komunikaty
Aktualności

2017.09.08 - Komunikat dla Odbiorców z ulic: Prądzyńskiego, Wysockiego, Lelewela, Hauke Bosaka i Pustowójtówny w Starachowicach!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że w związku ze zmienionym składem mikrobiologicznym wody z hydroforni Południe zasilającej obiekty przy ulicy Prądzyńskiego, Wysockiego, Lelewela, Hauke Bosaka i Pustowójtówny w Starachowicach, w dniach od 8 września do 15 września br. rozpoczęto prewencyjne chlorowanie wodociągu.

ikona przetargu

2017.08.31 - Badanie sprawozdania finansowego PWiK za 2017 rok

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach, zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

ikona przetargu

2017.08.11 - Uroczyste podpisanie Kontraktu Pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach"

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach uczyniło kolejny krok na drodze do realizacji Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”.

ikona przetargu

2017.07.24 - Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zatrudni Mistrza Wydziału Sieci Wod.-Kan. i Utrzymania Ruchu

ikona przetargu

2017.07.20 - Modernizacja części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach.

ikona przetargu

2017.07.13 - Wodociągi rozliczą się przez e-fakturę

Już wkrótce nasze Przedsiębiorstwo zaoferuje Państwu nowoczesną formę komunikacji i rozliczeń.

Tym z Państwa, którzy wyrażą stosowną zgodę, niebawem prześlemy fakturę za wykonane usługi na e-mail, powiadomimy sms o jej wystawieniu lub o potrzebie udostępnienia wodomierza do odczytu. Ponadto możliwe będzie również informowanie o innych ważnych dla Państwa sprawach, w tym również o zbliżającym się terminie zapłaty faktury.

ikona przetargu

2017.07.13 - Spadek ilości osadów – oszczędności w PWiK

Niemal wszyscy mieszkańcy naszego miasta i większość mieszkańców gmin Wąchock i Mirzec odprowadzają nieczystości do oczyszczalni ścieków. Na jej terenie na skutek szeregu procesów biologicznych dochodzi do oddzielenia się części stałych. Tak uzyskany osad jest wywożony przez specjalistyczną firmę i poddawany utylizacji zgodnie z przepisami prawa.

ikona przetargu

2017.07.10 - Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  w Starachowicach zatrudni:

  1. osobę z uprawnieniami geodezyjnymi

  2. osobę z uprawnieniami do projektowania sieci wod-kan

ikona przetargu

2017.06.09 - Przedsiębiortwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. prosi Odbiorców o zwrot umów

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zakończyła oferowanie nowych wzorów umów wszystkim Odbiorcom. Każdy kontrahent otrzymał osobiście lub listownie dwa jej egzemplarze.

 

ikona przetargu

2017.06.02 - PWIK edukuje Odbiorców usług

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. edukuje Odbiorców świadczonych usług.

ikona przetargu
  • Zapisz się do newslettera