PWiK Starachowice
komunikaty
Aktualności

2017.01.17 - Oferta Laboratorium PWiK

W trosce o potrzeby i wymagania rynku, a przede wszystkim w celu zapewnienia rzetelności świadczonych usług, potwierdzając kompetencje techniczne, zachowując bezstronność i niezależność Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wdrożyło i wciąż utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISI/IEC 17025:2005 oraz posiada zakres akredytacji:

- poboru próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych,

- poboru próbek ścieków metodą manualną i automatyczną,

- poboru próbek wody powierzchniowej,

- dwudziestu metod fizykochemicznych badania wody i ścieków,

- czterech metod mikrobiologicznych badania wody.

ikona przetargu

2016.12.20 - Mikołajki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Powiatu Starachowickiego odwiedziło podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim...

ikona przetargu

2016.12.02 - Komunikat w sprawie: opłat za wodę i ścieki w 2017 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach podaje do publicznej wiadomości, że:

- na podstawie Uchwały Nr XII/16/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia
25 listopada 2016 roku, Uchwały Nr XIX/186/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 listopada 2016 roku oraz na podstawie Art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz.U. z 2015r. poz. 139
z póź. zm.)
- na podstawie  Art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.: Dz.U. z 2015r. poz. 139 z póź. zm.)

na okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wchodzą w życie:

następujące stawki opłat za wodę – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock oraz następujące stawki za odprowadzone ścieki – obowiązujące na terenie gmin: Starachowice, Mirzec i Wąchock.

ikona przetargu

2016.11.28 - Zdalny odczyt wodomierzy w Starachowickich Wodociągach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Starachowicach idzie z duchem czasu i sięga po najnowsze rozwiązania technologiczne...

ikona przetargu

2016.11.21 - Przedsiębiorstwo rozpoczęło oferowanie nowych umów

W związku decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 4 lipca 2016r., Nr RŁO2/2016, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach rozpoczęło proces oferowania wszystkim Naszym Odbiorcom usług nowych umów na dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków.

ikona przetargu

2016.10.21 - Konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w  konkursie fotograficznym organizowanym przez Staropolski Klaster Wodny...

 

ikona przetargu
od prawej: Tadeusz Rzepecki, Marek Materek, Rafał Piwnik, Ryszard Gliwiński

2016.10.13 - spotkanie z dr inż. T. Rzepeckim

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że w dniu 12 października br. w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie z dr inż. Tadeuszem Rzepeckim...

ikona przetargu
Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”. od prawej: Anna Żeber – Prokurent Spółki, Marek Materek – Prezydent Miasta Starachowice,  Ryszard Gliwiński – Prezes

2016.09.26 - Podpisanie umowy

W dniu 26 września 2016 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Starachowicach nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00 Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”

 

 

ikona przetargu

2016.09.10 - Zakaz wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

PRZYPOMINA SIĘ O ZAKAZIE WPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ. Służby  Starachowickich Wodociągów Sp. z o. o. prowadzą ciągłą kontrolę przyłączy  do sieci kanalizacji sanitarnej. Wobec właścicieli posesji, u których  zostanie stwierdzone nielegalne podłączenie wód opadowych do sieci  kanalizacji sanitarnej będą wyciągane stosowne konsekwencje.

ikona przetargu

2016.09.06 - Oferta na wykonanie właczenia do sieci wod.-kan.

Oferta na wykonanie właczenia do sieci wod.-kan., wykonanie przyłaczy wod.-kan. oraz usługi projektowe świadczone przez PWiK. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o. w Starachowicach przedstawia Państwu ofertę na usługę włączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wykonania przyłącza wodociagowo-kanalizacyjnego. Jednocześnie informujemy, że świadczymy również usługi projektowe przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych...

ikona przetargu
  • Zapisz się do newslettera