PWiK Starachowice
komunikaty
Aktualnie prowadzone postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawy oleju nepędowego dla PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2019.02.14
Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i unieszkodliwianie lub przetworzenie skratek z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2019.01.11
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy armatury hydraulicznej
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2018.10.30
Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2018.09.11
Przetarg nieograniczony na odbiór odpadów o kodzie 190902 - osadu z klarowania wody pitnej - ze Stacji Uzdatniania Wody w Trębowcu
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2018.08.23
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zamowień publicznych
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2018.08.20
Przetarg nieograniczony pn. Opracowanie operatu wodno-prawnego na zrzut oczyszczonych ścieków, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2018.07.12
Przetarg nieograniczony na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowiocach ogłasza przetarg nieogranicznony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Przedmiot zamówienia stanowią:

Zadanie 1 - ubezpieczenie mienia i OC

Zadanie 2 - uberzpieczenie szkód środowiskowych

Zadanie 3 - ubezpieczenia komunikacyjne

 

Składanie ofert do dnia 12.07.2018 do godz. 11:45

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert

Składanie ofert do dnia 17.07.2018 r. do godz. 11:45

 

Poniżej zamieszczamy:

 

ikona przetargu
zamieszczono dnia 2018.07.05
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu specjalistycznego ssąco-ciśnieniowego
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2018.06.18
Przetarg nieograniczony na dostawy koagulantu glinowego
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2018.06.11

123

  • Zapisz się do newslettera