PWiK Starachowice
komunikaty
Aktualnie prowadzone postępowania
Przetarg nieograniczony na dostawy środka koagulacyjnego dla oczyszczalni ścieków w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2018.03.02
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu w ulicach Staropolskiej i Młynarskiej w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2018.03.01
Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i przetwarzanie lub unieszkodliwianie skratek z oczyszczalni ścieków w Starachowicach
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2018.01.18
Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego dla PWiK Sp. z o.o.
ikona przetargu
zamieszczono dnia 2017.11.16

12

  • Zapisz się do newslettera