PWiK Starachowice
komunikaty
Aktualności

2017.10.19 - PWIK edukuje starachowicką młodzież

Uczestnikami Warsztatów edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa świętokrzyskiego „Woda Twoim Przyjacielem – poznaj szanuj chroń” byli uczniowie klas IV –VI  Szkoły Podstawowej Nr 6, 10 i 11 wraz z opiekunami. Warsztaty rozpoczęły się 9 października a zakończyły się 13 października br.

ikona przetargu

2017.10.02 - Wybór biegłego rewidenta dp przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PWiK za 2017 i za 2018 rok

Informujemy, że Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach dokonała wyboru firmy AC Roka Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ulicy Złotej 23 jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania fniansowego Spółki za 2017 rok i za 2018 rok.

ikona przetargu

2017.09.26 - Uwaga na oszustów podających się za pracowników PWiK !

W związku z odnotowanymi zdarzeniami dotyczącymi  wyłudzeń pieniędzy przez osoby przedstawiające się jako pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach przekazujemy niniejszy komunikat.

Najbardziej typowym przykładem wyłudzenia pieniędzy jest podawanie się za inkasenta podczas odczytu wodomierza. Odnotowano również usiłowanie oszustwa podczas rozmowy telefonicznej, w której rzekomi pracownicy wodociągów  próbowali  nakłonić odbiorcę wody do zapłaty zaległych faktur podając przy tym zmienione numery rachunków bankowych.

ikona przetargu

2017.09.21 - Rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne dla PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach na dzień 31.12.2017 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach, zwraca się z prośbą o przesyłanie oferty  dotyczącej  wyliczenia rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne dla PWiK Spółka z o.o. w Starachowicach na dzień 31.12.2017r.

ikona przetargu

2017.09.15 - Komunikat dla Odbiorców z ulic: Prądzyńskiego, Wysockiego, Lelewela, Hauke Bosaka i Pustowójtówny w Starachowicach!

Przedsiębiorstwo Wododciągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w dniu 15 września br. zakończyło prewencyjne chlorowanie wodociągu w ulicach: Prądzyńskiego, Wysockiego, Lelewela, Hauke Bosaka i Pustowójtówny w Starachowicach.

ikona przetargu

2017.09.08 - Komunikat dla Odbiorców z ulic: Prądzyńskiego, Wysockiego, Lelewela, Hauke Bosaka i Pustowójtówny w Starachowicach!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że w związku ze zmienionym składem mikrobiologicznym wody z hydroforni Południe zasilającej obiekty przy ulicy Prądzyńskiego, Wysockiego, Lelewela, Hauke Bosaka i Pustowójtówny w Starachowicach, w dniach od 8 września do 15 września br. rozpoczęto prewencyjne chlorowanie wodociągu.

ikona przetargu

2017.08.31 - Badanie sprawozdania finansowego PWiK za 2017 rok

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach, zwraca się z prośbą o przesyłanie ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

ikona przetargu

2017.08.11 - Uroczyste podpisanie Kontraktu Pełnienie funkcji Inżyniera dla zadania "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach"

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach uczyniło kolejny krok na drodze do realizacji Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”.

ikona przetargu

2017.07.24 - Oferta pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zatrudni Mistrza Wydziału Sieci Wod.-Kan. i Utrzymania Ruchu

ikona przetargu

2017.07.20 - Modernizacja części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach.

ikona przetargu
  • Zapisz się do newslettera