PWiK Starachowice
komunikaty
Aktualności

2018.06.08 - Uwaga Odbiorcy wody w Starachowicach! Nie będzie wody.

Wykonawca robót oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody w miejscowości:Starachowice: ul. Bugaj, ul. Radomska: Urząd Miasta Starachowice, Powiatowy Urząd Pracy, Hotel „EUROPA”, CERRAD Sp. z o.o., PKC GROUP Poland Sp. z o.o., MZK Spółka z o.o., Cmentarz „BUGAJ”, PPUH Perfopol Sp. z o.o., Dom Weselny Młoda Para, Shymko, PERFECT St-ce Sp. z o.o., BADPOL Import & Export, 1 Liceum Ogólnokształcące, LIDL, ZSZ nr 1, Bar Monetka, że w dniu 12.06. 2018r. od godz.8.00 do godz.22.00 wystąpią przerwy lub zakłócenia w dostawie wody w związku z pracami prowadzonymi na j sieci wodociągowej związanymi z budową ronda przy ul. Radomska i Batalionów Chłopskich.

ikona przetargu

2018.06.06 - Uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych modernizacji części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach rozpoczęło realizację Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”.

ikona przetargu

2018.05.28 - Komunikat w sprawie obowiązywania taryf opłat za wodę i ścieki

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 2180),

ikona przetargu

2018.05.10 - Konkurs na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach rozstrzygnięty!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że koncepcja zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach przedłożona przez Panią Agnieszkę Erbel została najwyżej oceniona.

ikona przetargu
Zysk netto 2010-2017

2018.04.27 - PWiK Spółka z o.o. 2017 podsumowanie

Osiągnięcia PWiK Spółka z o.o. w 2017 roku:

  • Sprzedaż wody i ścieków na zrównoważonym poziomie od 2010 roku
  • Cena dostarczanej wody od 2012 na niezmienionym poziomie
  • Cena odprowadzanych ścieków zmniejszyła się od 2016 roku o 0,29 zł
  • Bez zmian ceny wody i ścieków Spółka wygenerowała zysk w wysokości: 1 942 499,40 zł  
  • Obniżenie kosztów ogólnych
  • Spadek ilości osadów od 2016 roku
  • Zmniejszenie kosztów utylizacji osadów
  • Nakłady inwestycyjne w 2017 roku wyniosły 2 140,2 tys. zł
ikona przetargu

2018.04.13 - Podpisanie Kontraktu na modernizację części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach uczyniło kolejny krok na drodze do realizacji Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”.

ikona przetargu

2018.04.13 - Koncepcja zagospodarowania ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej

Zarząd Przedsiębiorstwa Wododciągów i Kanalizacji serdecznie dziękuje uczestnikom konkursu na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach.

ikona przetargu

2018.02.23 - Zaproszenie do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zaprasza do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach.

ikona przetargu

2018.01.31 - PWiK Spółka z o.o. informuje, jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej

Każdy z mieszkańców Starachowic swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane.

ikona przetargu

2017.12.07 - Mikołaj z PWiK

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach w dniu 6 grudnia br. odwiedził podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim.

ikona przetargu
  • Zapisz się do newslettera