PWiK Starachowice
komunikaty
Aktualności

2018.04.13 - Podpisanie Kontraktu na modernizację części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach uczyniło kolejny krok na drodze do realizacji Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”.

ikona przetargu

2018.04.13 - Koncepcja zagospodarowania ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej

Zarząd Przedsiębiorstwa Wododciągów i Kanalizacji serdecznie dziękuje uczestnikom konkursu na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach.

ikona przetargu

2018.02.23 - Zaproszenie do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zaprasza do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach.

ikona przetargu

2018.01.31 - PWiK Spółka z o.o. informuje, jak prawidłowo korzystać z kanalizacji sanitarnej

Każdy z mieszkańców Starachowic swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane.

ikona przetargu

2017.12.07 - Mikołaj z PWiK

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach w dniu 6 grudnia br. odwiedził podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim.

ikona przetargu

2017.12.06 - Komunikat w sprawie obowiązywania taryf opłat za wodę i ścieki

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że na podstawie Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 2180),

ikona przetargu

2017.12.04 - KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że wyniki badań mikrobiologicznych próbek wody wykazują właściwą jakość wody.

ikona przetargu

2017.12.04 - Akredytowane Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Aby spełniać obecne wymagania przepisów prawnych stawiane Laboratoriom wykonującym badania wody, ścieków i osadów ściekowych oraz wciąż rosnące wymagania klienta Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spólka z o.o. w Starachowicach od 2009 roku posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 1012 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji na pobieranie próbek oraz badania w zakresie parametrów wody do spożycia, wody powierzchniowej i ścieków. Uzyskanie i utrzymywanie Certyfikatu Akredytacji wiąże się z coroczna oceną kompetencji laboratorium do wykonywania badań prowadzoną przez auditorów PCA na miejscu w siedzibie Laboratorium.

ikona przetargu

2017.11.16 - UWAGA KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że w związku z pracami przebudowy wodociągu, prowadzonymi przy budowie ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach, stwierdzono zmieniony skład mikrobiologiczny wody.
W związku z powyższym w dniu 16 listopada br. rozpoczęto prewencyjne chlorowanie wodociągu.

ikona przetargu

2017.11.02 - UWAGA ZMIANA TERMINÓW PRZERW W DOSTAWIE WODY Z PPRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PWIK Sp. z o.o.! Komunikat dla Odbiorców ze Starachowic, Gminy Brody: Kuczowa, Stykowa, Jabłonnej, Dziurowa, Adamowa i Rudy!

Wykonawca robót oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach zawiadamia wszystkich odbiorców wody zamieszkałych na terenie całego miasta Starachowice oraz w następujących miejscowościach na terenie Gminy Brody: Kuczów, Styków, Jabłonna, Dziurów, Adamów, Ruda, że w dniach 11.11. 2017r. i 12.11.2017r. od godz.8.00 do godz.20.00 nastąpią przerwy lub zakłócenia w dostawie wody w związku z pracami prowadzonymi na magistralnej sieci wodociągowej związanymi z budową ronda przy ul. Szkolnej i Iglastej.

ikona przetargu
  • Zapisz się do newslettera