Aktualności

2023.11.09 - Kanalizacja to nie kosz na śmieci

Zgodnie z Art. 9 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, a także drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się w stanie rozdrobnionym, odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w  szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych,  odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek (Dz. U. z 2023 r. poz. 537,1688).

2023.10.26 - Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PWiK za 2023 i za 2024 rok

Informujemy, że Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Starachowicach dokonała wyboru Biura Audytorskiego PROWIZJA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Fatimskiej 41A jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i za 2024 rok.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. dziękuje audytorom za złożenie ofert.

2023.10.25 - Pielgrzymka Pracowników PWiK sp. z o.o. na Jasną Górę

Pracownicy PWiK sp. z o.o. wraz z rodzinami uczestniczyli w XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Duszpasterstwa Zawodowego Pracowników Wodociągów i Kanalizacji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na Jasną Górę.

Kontakt z nami

  Biuro Obsługi Klienta - tel. 41 27503 57, 41 27503 67
  godz. pracy: pon.-środa, piatek 9.00.-13.00
  czwartek 10.00-16.00


  Dział Sieci WOD-KAN - tel. 41 27503 48, 41 27503 49
  Dział Techniczny - tel. 41 27503 23, 41 27503 68
  Dział Finansowo-Księgowy - tel. 41 27503 22
  Sekretariat - tel. 41 274 63 53
  godz. pracy: poniedziałek-piatek 6.30-14.30

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

 

Centrala 41 274 53 24/25 - CAŁODOBOWO

 • Zapisz się do newslettera
Jak do nas dojechać