Aktualności

2024.07.24 - Informacja PWiK sp. z o.o. dot. przydatności wody do spożycia

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach z dnia 24.07.2024r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia na terenie miasta Starachowice.

2024.07.23 - Informacja PWiK sp. z o.o. dot. przydatności wody do spożycia

Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku natural­nym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym. Grupa ta nie może natomiast, podobnie jak ogólna liczba mikroorganizmów, stanowić kryterium oceny czystości i integralności systemów dystrybucji wody. Tę grupę drobnoustrojów można wykorzystać do oceny potencjal­nej obecności biofilmu w systemie wodociągowym. Bakteria grupy coli w wodzie ginie w temperaturze 60°C.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) określa wymagania, jakim powinna odpowia­dać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, wartość parametryczna wskaźnika bakteri grupy coli wynosi 0 jednostek tworzących kolonie / 100 ml wody.

Z uwagi na to, iż wskaźnik ten nie świadczy o skażeniu kałowym wody do­puszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w badanej próbce wody (mniej niż 10 jednostek tworzących kolonie / 100 ml). W takich przypadkach właściwy pań­stwowy inspektor sanitarny może stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w dniu 18.07.2027 wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia dla miasta Starachowice po stwierdzeniu śladowych ilości bakterii grupy coli w ilości 6 jednostek tworzących kolonie / 100ml z pompowni przy ul. Iglastej i 3 jednostki tworzące kolonie /100 ml z ul. Złotej 6 w Starachowicach. Jest to ilość nie stwarzająca zagrożenia dla zdrowia z zaleceniem picia wody z kranu po przegotowaniu. Wskazane jest również używanie przegotowanej wody do mycia zębów i mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo. W równoległych badaniach wykonanych przez Laboratorium PWiK w Starachowicach w próbce pobranej w dniu 16.07.2024r. z Pompowni przy ul. Iglastej wykryto i potwierdzono w dn. 18.07.2024r. 4 jednostki tworzące kolonie /100ml, natomiast w kolejnych badaniach próbek pobranych w dniach 17.07.2024r., 18.07.2024r., 19.07.2024r. z tego samego punktu nie wykryto obecności bakterii grupy coli.

2024.07.18 - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach z dnia 18.07.2024r.

Decyzja warunkowa przydatności wody do spożycia Pańswowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach z dnia 18.07.2024r.

Kontakt z nami

  Biuro Obsługi Klienta - tel. 41 27503 57, 41 27503 67
  godz. pracy: pon.-środa, piatek 6.30.-14.30
  czwartek 8.00-16.00

  Kasa 
  godz. pracy: pon.-środa, piatek 9.00.-13.00
  czwartek 10.00-16.00

  Dział Sieci WOD-KAN - tel. 41 27503 48, 41 27503 49
  Dział Techniczny - tel. 41 27503 23, 41 27503 68
  Dział Finansowo-Księgowy - tel. 41 27503 22
  Sekretariat - tel. 41 274 63 53
  godz. pracy: poniedziałek-piatek 6.30-14.30

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne - 994

 

Centrala 41 274 53 24/25 - CAŁODOBOWO

 • Zapisz się do newslettera
Jak do nas dojechać