komunikaty
Przetarg nieograniczony pn.: Dostawy wodomierzy, modułów odczytu radiowego i mobilnego systemu zdalnego odczytu radiowego

Zamieszczono dnia 2018.04.23

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o ogłasza przetarg nieograniczony pn. Dostawy wodomierzy, modułów odczytu radiowego i mobilnego systemu zdalnego odczytu radiowego.

termin składania ofert - 04.05.2018 r. godz. 10:30

UWAGA!

Zmiana Załącznika nr 1 - "Opis przedmiotu zamówienia" (zmiany podkreślono) oraz w konsekwencji Załącznika nr 2 "Formularz oferty" i Załącznika nr 6 "Wzór umowy"

 

Poniżej zamieszczamy:

  • Zapisz się do newslettera