PWiK Starachowice
komunikaty
Aktualności

2018.09.18 - Trwają prace związane z modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. realizuje Projekt pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" finansowany z dotacji unijnej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej  Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

zobacz więcej wodociągi starachowice

2018.09.17 - Nowy samochód ciężarowy z zabudową do czyszczenia kanalizacji w PWIK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w celu zapewnienia prawidłowej obsługi sieci kanalizacji sanitarnej zakupiło fabrycznie nowy samochód ssąco-ciśnieniowy o zabudowie specjalistycznej do czyszczenia i hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji sanitarnej.

zobacz więcej wodociągi starachowice

2018.08.27 - Laboratorium PWiK Spółka z o.o. rozszerza zakres świadczonych usług

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że na potrzeby badań laboratoryjnych doposażyło Laboratorium Spółki o chromatograf gazowy z detektorem FID, umożliwiający rozszerzenie zakresu świadczonych usług o badania węglowodorów ropopochodnych w próbkach środowiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

zobacz więcej wodociągi starachowice
Kontakt z nami

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 41 275 03 57, 41 275 03 67
  Dział Sieci WOD-KAN
  tel. 41 275 03 48, 41 275 03 49
  Dział Techniczny
  tel. 41 275 03 23, 41 275 03 68
  Dział Finansowo-Księgowy
  tel. 41 275 03 22
  Sekretariat
  tel. 41 274 63 53

Zgłoś awarię

Pogotowie
wodociągowo-kanalizacyjne

994

Wydział Sieci Wod.-Kan.
w godzinach od 6.30 do 14.30
telefon 41 275 03 48, 41 275 03 49

 • Zapisz się do newslettera
Jak do nas dojechać