PWiK Starachowice
komunikaty
Aktualności

2018.05.10 - Konkurs na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach rozstrzygnięty!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że koncepcja zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach przedłożona przez Panią Agnieszkę Erbel została najwyżej oceniona.

zobacz więcej wodociągi starachowice
Zysk netto 2010-2017

2018.04.27 - PWiK Spółka z o.o. 2017 podsumowanie

Osiągnięcia PWiK Spółka z o.o. w 2017 roku:

 • Sprzedaż wody i ścieków na zrównoważonym poziomie od 2010 roku
 • Cena dostarczanej wody od 2012 na niezmienionym poziomie
 • Cena odprowadzanych ścieków zmniejszyła się od 2016 roku o 0,29 zł
 • Bez zmian ceny wody i ścieków Spółka wygenerowała zysk w wysokości: 1 942 499,40 zł  
 • Obniżenie kosztów ogólnych
 • Spadek ilości osadów od 2016 roku
 • Zmniejszenie kosztów utylizacji osadów
 • Nakłady inwestycyjne w 2017 roku wyniosły 2 140,2 tys. zł
zobacz więcej wodociągi starachowice

2018.04.13 - Podpisanie Kontraktu na modernizację części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach uczyniło kolejny krok na drodze do realizacji Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”.

zobacz więcej wodociągi starachowice
Kontakt z nami

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 41 275 03 57, 41 275 03 67
  Dział Sieci WOD-KAN
  tel. 41 275 03 48, 41 275 03 49
  Dział Techniczny
  tel. 41 275 03 23, 41 275 03 68
  Dział Finansowo-Księgowy
  tel. 41 275 03 22
  Sekretariat
  tel. 41 274 63 53

Zgłoś awarię

Pogotowie
wodociągowo-kanalizacyjne

994

Wydział Sieci Wod.-Kan.
w godzinach od 6.30 do 14.30
telefon 41 275 03 48, 41 275 03 49

 • Zapisz się do newslettera
Jak do nas dojechać