Jak poprawnie odczytać wskazanie wodomierza

Wodomierze główne odczytywane są przez pracowników Spółki z częstotliwością jedno, dwu, trzy miesięczną.

Spółka zatrudnia dziewięciu inkasentów, którzy odczytują wodomierze według ustalonych, powtarzalnych tras. Odczyty wykonywane są w dni robocze. Każdy inkasent na życzenie Klienta winien okazać legitymację służbową ze zdjęciem podpisaną przez Prezesa Spółki.

Jeżeli inkasent nie zastanie Odbiorcy w domu, zostawia pisemne powiadomienie. Prosimy wówczas o przekazanie nam osobiście lub telefonicznie aktualnego odczytu wskazań wodomierza.

Należy podawać odczyt (tj. wskazywany stan bieżący), a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.

Należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

Przykład:

Prawidłowy odczyt dla pokazanego niżej wodomierza

wynosi  00403 m3

Prawidłowy odczyt dla pokazanego niżej wodomierza

wynosi  00104 m3

 

 

 

  • Zapisz się do newslettera