Modernizacja systemu krat w budynku krat na oczyszczalni ścieków w Starachowicach – etap II

Zamieszczono dnia 2022.12.01

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu krat w budynku krat zlokalizowanym w oczyszczalni ścieków w Starachowicach ul. Boczna 42 – etap II.

W szczególności przedmiot zamówienia stanowi

- Przebudowa budynku krat o pomosty techniczne do obsługi krat zgrzebłowych. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu dwóch pomostów technicznych do obsługi krat zgrzebłowych oraz przykryciu istniejących kanałów ściekowych kratami pomostowymi, zabezpieczającymi przed ewentualnym wpadnięciem do środka

- Przedmiot zamówienia stanowi również wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

- Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia w okresie 60 miesięcy

Szczególy oopis zamówienia stanowi SIWZ, Projekt techniczny i Projekt budowlany

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl OneNexus

poniżej link do postępowania:

Postępowanie: Modernizacja systemu krat w budynku krat na oczyszczalni ścieków w Starachowicach – etap II - Platforma Zakupowa

Termin składania ofert do 16.12.2022 r. do godz. 13:30

  • Zapisz się do newslettera