Dostawa paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych dla PWiK sp. z o. o. w Starachowicach

Zamieszczono dnia 2022.09.26

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z .o.o. ogłasza postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę na dostawę paneli fotowoltaicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do SUW Trębowiec 130 szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych spełniających wymagania:

  1. Moc panela znamionowa: 385 Wp
  2. Napięcie mocy max ok. 36V
  3. Złącza kablowe MC4 , IP 67

Dostarczone panele fotowoltaiczne muszą być fabrycznie nowe, zapakowanie przez producenta.

Oferowane panele muszą posiadać wszelkie certyfikaty wymagane przez dostawców do przyłączenia do sieci operatora.

Wykonawca dostarczy zamawiającemu w/w certyfikaty

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozpatrywane będą jedynie oferty zawierające realizację całości zamówienia.

 

Termin składania ofert do dnia 04.10.2022 do godz. 13:30

Postępowanie prowadzone jset za pośrednictwem platformazakyupowa.pl Open Nexus poniżej link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/667851

  • Zapisz się do newslettera