Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 

 • Czy woda dostarczana przez PWIK Starachowice  spełnia wymagane normy dotyczące jakości?
  Tak, woda spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29.03.2007 Dz.U. Nr 61 poz. 417 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz Dyrektywy Unii Europejskiej z 1998 r. (Nr 98/83/EC)
 • Czy wodę z kranu można pić bez przegotowania?
  Zimna woda dostarczona odbiorcom z sieci do budynku (do głównego wodomierza) spełnia wymogi odpowiednich przepisów i można ją pić bez przegotowania. Jakość wody pobieranej z kranu zależy od stanu wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku. Zgromadzone w instalacji osady mogą znacznie pogorszyć jakość wody czerpanej z kranu. Za jakość (stan techniczny) instalacji wewnętrznej odpowiada właściciel lub zarządca budynku.
 • Czy w okresie długiej suszy mieszkańcom Starachowic, Mirca, Brodów i Wąchocka  grozi brak wody?
  Nie ma takiego zagrożenia. Nawet wielotygodniowa susza nie grozi wyczerpaniem zasobów wody na ujęciach. Wodociągi zawsze w razie potrzeby mogą zwiększyć ilość wody podanej do sieci.
 • Czy można wykorzystać do celów konsumpcyjnych wodę z kurka ciepłej wody?
  Nie należy tego czynić. Po przejściu przez wymienniki ciepła zwykle pogarszają się niektóre wskaźniki jakości wody, co może sprzyjać pojawieniu się niepożądanych walorów smakowych i zapachowych.
 • Czy woda dostarczana przez PWIK w Starachowicach jest chlorowana?
  Od lipca 1996 roku PWIK w Starachowicach nie stosuje chloru, dzięki czemu nie tworzą się pochodne chloru, które wyraźnie pogarszają smak i zapach wody. Obecnie jako środek dezynfekcyjny wody używany jest podchloryn sodu(pochodna soli kuchennej), który jest znacznie mniej uciążliwy dla konsumentów i może być użyty w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym powiadomieniu.
 • Dlaczego woda pozostawia osad w czajnikach i na grzałkach?
  Woda wodociągowa, jak i inne wody naturalne, zawiera różne minerały i mikroelementy (np. wodorowęglany, chlorki, siarczany wapnia, magnezu, sodu, potasu itd.) Powstawanie osadu jest naturalnym zjawiskiem wytrącania się węglanów wapnia i magnezu pod wpływem temperatury, związanym z zanikaniem twardości węglanowej wody. Wytrącony osad nie świadczy o zanieczyszczeniu wody, lecz o określonej twardości wody.
 • Jaka jest twardość wody?
  Poniżej podajemy twardość ogólną Starachowickiej wody w różnych jednostkach:
  • 5,8 mval/litr - jednostka fizyczna
  • 2,9 mmol/litr - jednostka międzynarodowa
  • 290 mg CaCO3/litr - jednostka amerykańska
  • 16,2 °dH - stopnie niemieckie
  • 20,3 °e - stopnie angielskie
  • 29 °f - stopnie francuskie

  Wodę pobieraną z sieci należy klasyfikować jako średnio twardą. Aktualne dane o parametrach jakościowych wody podajemy w zakładce Laboratorium/Jakość dostarczanej wody.

 • Zapisz się do newslettera