komunikaty
Dane spółki

 

Przedsiębiorstwo Wododciągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wersja skrócona: Przedsiębiorstwo Wododciągów i Kanalizacji spółka z o.o. lub PWiK sp. z o.o.
Ul. IGLASTA 5
27-200 STARACHOWICE 
Centrala tel. +48 41 274-53-24/25
Sekretariat tel. +48 41 275 03 35
fax +48 41 275 03 36

adres e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl
adres www: http://www.pwik.starachowice.pl


Nr KRS 0000139930
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 290941746
NIP 664-18-08-503
BANK POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
NUMER KONTA 60 1020 2629 0000 9102 0342 1864Władze spółki:


Zgromadzenie Wspólników

 • Prezydent Miasta Starachowic,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock,
 • Wójt Gminy Brody,
 • Wójt Gminy Mirzec.

Struktura własnościowa:

 • Gmina Starachowice obejmuje 95 668 udziały po 600 złotych każdy, o łącznej wartości 57 400 800 złotych (78,35%)
 • Gmina Wąchock obejmuje 19 734 udziały o wartości 600 złotych każdy, o łącznej wartości 11 840 400 złotych (16,16%)
 • Gmina Brody obejmuje 4 650 udziały o wartości 600 złotych każdy, o łącznej wartości 2 790 000 złotych (3,8%)
 • Gmina Mirzec obejmuje 2 058 udziały o wartości 600 złotych każdy, o łącznej wartości 1 234 800 złotych (1,69%)

Kapitał zakładowy wynosi 122 110 udziałów po 600 złotych każdy, co stanowi wartość 73 266 000 złotych

 
Rada Nadzorcza

 • Przewodnicząca Rady Nadzorczej    - Janina Malinowska
 • Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej     - Paulina Jesionek
 • Sekretarz Rady Nadzorczej     - Michał Markowski

Zarząd

 • Prezes Zarządu - Piotr Nowak                                                                            

Prokura

 • Prokurent Spółki - Anna Żeber
 • Zapisz się do newslettera