komunikaty
Ochrona danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922.) informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach,

które przetwarza dane w celu realizacji zadań związanych z działalnością spółek prawa handlowego. Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.

 

                                                                                                                        Prezes Zarządu
                                                                                                                        Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Starachowicach

  • Zapisz się do newslettera