komunikaty
Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i przetwarzanie lub unieszkodliwianie skratek z oczyszczalni ścieków w Starachowicach

Zamieszczono dnia 2018.01.18

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór, transport i przetwarzanie lub unieszkodliwianie skratek z oczyszczalni ścieków w Starachowicach.

Termin składanai ofert - do dnia 29. 01.2018 r. do godz. 10:30

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 31.01.2018 r. do godz. 10:30

Otwarcie ofert w dniu 31.01.2018 r. o godz. 11:00

 

Poniżej zamieszczamy:

 

  • Zapisz się do newslettera