komunikaty
Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego dla PWiK Sp. z o.o.

Zamieszczono dnia 2017.11.16

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach ogłasza przetarg nieograniczone na dostawy oleju napędowego.

Oferty należy składać do dnia 04.12.2017 r. do godz. 11:30

Uwaga!

Zmiana SIWZ (warunki udziału w postępowaniu rozdz. V ust. 1 pkt. 1).

Zmioana terminu składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 07.12.2017 r. do godz. 11:30

Otwarcie ofert w dniu 07.12.2017 r. o godz. 12:00

 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 11.12.2017 r. do godz. 11:30

Otwarcie ofert w dniu 11.12.2017 r. o godz. 12:00

 

Poniżej zamieszczamy:

 

  • Zapisz się do newslettera