PWiK Starachowice
komunikaty
Projekt dofinasowany z UE
Podpisanie umowy

Podpisanie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0150/16-00 Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”

ikona przetargu
Projekt dofinasowany z UE
ikona przetargu
Opis projektu

Projekt pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" finansowany będzie w znacznej części z dotacji unijnej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej  Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ikona przetargu
Zgłoś nieprawidłowość

Zgłoś nieprawidłowość

ikona przetargu
  • Zapisz się do newslettera