komunikaty
2019.02.13 - Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

Trwają prace związane z realizacją Projektu pn. "Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach" finansowany z dotacji unijnej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej  Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Wykonawca robót: Control Process EPC Environmental Protection 4 Spółka z o. o. prowadzi prace budowlane zgodnie z harmonogramem, polegające na kompleksowej modernizacji części osadowo-biogazowej, eksploatowanej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Bocznej 42 w Starachowicach, zachowując ciągłość procesu oczyszczania ścieków.

 

 

 

 

// -->
  • Zapisz się do newslettera