komunikaty
2018.10.15 - Dlaczego wcześniej było drożej?

W związku z pojawieniem się w lokalnych mediach fałszywych informacji dotyczących pracy Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach przedsiębiorstwo postanowiło przedstawić fakty wcześniej niepublikowane publicznie, związane z prowadzeniem gospodarki odpadami ściekowymi. W latach 2011-2015 nastąpił systematyczny wzrost fakturowanych ilości osadów z oczyszczalni w szczytowym okresie nawet o 350%. Wzrost był o tyle niezrozumiały, że ilość dopływających ścieków nie zmieniła się znacząco. Zlecony w tej sprawie audyt a wykonany przez dr inż. Tadeusza Rzepeckiego który jest niekwestionowanym autorytetem w branży oraz Przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie i biegłym sądowym, wykazał jednoznacznie, że osady w ilościach wykazywanych przez kierownictwo oczyszczalni są produkowane przez  miasta tej wielkości co Toruń - ok. 202 tys. mieszkańców, Rzeszów - ok. 360 tys. mieszkańców, Sosnowiec - ok.204 tys. mieszkańców czy krakowska oczyszczalnia obsługująca dzielnice Nowa Huta - ok. 300 tys. mieszkańców. Niepokojący  wynik audytu skłonił Zarząd Spółki  do przeprowadzenia  działań kontrolnych, których wyniki były porażające. Całkowity brak rzetelnej kontroli nad wywozem i ważeniem ilości osadów ze strony kierownictwa oczyszczalni. Wyniki z prac komisji monitoringu wizyjnego wykazały  w 2016 roku od kwietnia do lipca 276 kursów samochodów wywożących osad, natomiast dokumentów ważenia kierujący oczyszczalnią zafakturowali dla 564 kursów. Koszt wywozu kształtował się na przestrzeni tych lat od 48 do 63 złotych za 1 tonę. Dalsze czynności kontrolne wykazały brak prowadzenia ewidencji umożliwiającej określenie ilości wytwarzanych osadów. Karygodne zaniedbania wykazano również w zakresie prawnym. Pozwolenie Oczyszczalnia posiada na wytworzenie 10 tys. ton osadów w roku. Ten fakt był jak widać z potwierdzanych ilości bez znaczenia dla osób prowadzących Oczyszczalnię. Brak było również dokumentów wymaganych przez prawo ochrony środowiska umożliwiających potwierdzenie, co z odpadami się stało, a te które były uniemożliwiały ich ocenę. Po zwolnieniu osób odpowiedzialnych i wyeliminowaniu patologii z pracy Oczyszczalni nowe kierownictwo zaczęło ważenie każdego samochodu wywożącego osad na wadze z pamięcią nieusuwalną, jak w kasie fiskalnej. Każdy transport uzyskiwał swoją „metrykę”. Ten prosty krok pozwolił wykazać rzeczywistą wagę fakturowanych potem osadów. Straty wodociągów z tytułu tych zaniedbań w latach 2011 do 2016 to min. 2 415 000 złotych netto. Zawyżone koszty wywozu osadów w latach 2011-2015 nie miały uzasadnienia w rzeczywistej ilości osadów wytwarzanych na Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach. Koszty tej patologicznej sytuacji w rezultacie ponosili wszyscy odbiorcy wody. W lutym 2017 roku Oczyszczalnia podlegała szczegółowej kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który w całości potwierdził przytoczone powyżej naruszenia prawa w latach ubiegłych. Obecne zmniejszenie ilości wywożonych osadów jest wynikiem jedynie prawidłowej ewidencji wywozu osadów ściekowych bez zmian w technologii oczyszczania ścieków.

Fałszywy obraz oraz próba wybielania się osób odpowiedzialnych nie wynika jednak z niczego. Obecnie trwa śledztwo prokuratorskie o przestępstwo z art. 231§1 kodeksu karnego. W sprawie osadów wodociągi mają status podmiotu pokrzywdzonego. Ponieważ  skończył się czas bezkarności dla nadużyć,  po jego zakończeniu nadejdzie czas na finansowe naprawienie strat przez osoby winne i to główna przyczyna publicznego prezentowania niezgodnych z prawdą różnego rodzaju treści i pomówień w temacie ilości osadów. To próby „zaklinania rzeczywistości” dla uniknięcia odpowiedzialności finansowej tych osób.

Jednocześnie dziwi nas fakt, że osoby którym grozi zwrot tych kosztów są przedstawiani opinii publicznej jako wybitnej klasy fachowcy w dziedzinie prowadzenia oczyszczalni ścieków.

ilość wywożonych osadów w tonach

2010      9 996,07 ton

2011    10 740,80 ton

2012    14 154,01 ton

2013    17 519,22 ton

2014    24 812,50 ton

2015    21 692,30 ton

2016      9 300,88 ton

2017      7 183,55 ton

2018      5 570,12 ton za 9m-cy

co generowało koszty jak poniżej (w złotych netto):

2010       465 779,42 złotych

2011       515 558,40 złotych

2012       805 917,28 złotych

2013    1 103 710,86 złotych

2014    1 563 187,50 złotych

2015    1 366 614,90 złotych

2016       585 955,44 złotych

2017       564 619,40 złotych

2018       487 571,40 złotych za 9m-cy

Dzięki obecnie prowadzonej prawidłowo gospodarce osadowej PWiK mogło po raz pierwszy obniżyć cenę za odbiór ścieków.

                                                                                               Zarząd PWiK Spółka z o.o.

 

 

// -->
  • Zapisz się do newslettera