komunikaty
2018.09.17 - Nowy samochód ciężarowy z zabudową do czyszczenia kanalizacji w PWIK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w celu prawidowej obsługi sieci kanalizacji  sanitarnej zakupiło fabrycznie nowy samochód ssąco-ciśnieniowy o zabudowie specjalistycznej do czyszczenia i hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji sanitarnej.

Zakup fabrycznie nowego samochodu z zabudową do czyszczenia kanalizacji na podwoziu 4x4, z zabudową o pojemności zbiornika 8 000 litrów w podziale na komory wody i komory szlamu na nieczystości z szamb oraz z kanalizacji, z pompą wysokociśnieniową do czyszczenia kanałów pod ciśnieniem i pompą próżniową do opróżniania kanałów z nieczystości, z pełną obsługą pomp i węży za pomocą sterownika radiowego zapewni prawidłową obsługę ponad 500 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Skutkiem ekologicznym zakupu samochodu specjalistycznego będzie wyeliminowanie zanieczyszczeń przedostających się do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych, roślinności oraz innych elementów środowiska w postaci takich składników jak: BZT5, ChZT, Azot i Fosfor.

Przedsiębiorstwo zrealizowało zakup samochodu ciężarowego z zabudową do czyszczenia kanalizacji z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach tj. pożyczki częściowo umarzalnej udzielanej w ramach Ochrony i Zrównoważonego Gospodarowania Zasobami Wodnymi Priorytet z listy: B.I.1. Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach ujętych w "Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych", Typ zadania: Zakup sprzętu, urządzeń, pojazdów specjalistycznych niezbędnych do utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu wodno-ściekowego.

 

// -->
  • Zapisz się do newslettera