komunikaty
2018.06.06 - Uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych modernizacji części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach rozpoczęło realizację Projektu „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach”.

W dniu 6 czerwca 2018 roku w na terenie Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach przy ulicy Bocznej 42 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych modernizacji części osadowo-biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach finansowanych w części z dotacji unijnej tj. Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II Osi Priorytetowej  Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

W konferencji, która odbyła się na placu budowy wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i parlamentarnych, w tym Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek, Prezydent Miasta Starachowice Pan Marka Materek, reprezentujący Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Krzysztofa Lipca Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach Pan Tomasz Andrzejewski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pan Ryszard Gliwiński. W uroczystej konferencji uczestniczyli przedstawiciele nadzoru inżynieryjnego i wykonawcy prac modernizacyjnych Oczyszczalni Ścieków, Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu firmy OTS-IP Spółka z o.o. Pan Tadeusz Skokoń, Wykonawcy robót firmy Control Process EPC Environmental Protection 4 Spółka z o. o.: Kierownik Kontraktu Pan Piotr Słoń, Kierownik budowy Pan Grzegorz Turczyński, Pan Aleksander Walas oraz pracownicy Jednostki Realizującej Projekt.  

Na zakończenie uroczystości Prezes Zarządu Pan Piotr Nowak oprowadził zebranych po obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach. Wszyscy zaproszeni byli pod ogromnym wrażeniem obiektu, przyznając jednocześnie podczas konferencji, że to ważna i potrzebna inwestycja, która z pewnością poprawi komfort życia Naszych Mieszkańców.

Prezes Zarządu stwierdził, że w dniu dzisiejszym w sposób symboliczny rozpoczęliśmy modernizację części osadowo-biogazowej  Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach, dofinansowanej w części ze środków unijnych. Dla upamiętnienia dzisiejszego ważnego dla Przedsiębiorstwa wydarzenia zaproponował wszystkim gościom złożenie podpisu na symbolicznym narzędziu pracy budowlanej.

Więcej informacji o realizowanym Projekcie „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach” można uzyskać pod numerem telefonu: 41 274 63 53 lub osobiście w siedzibie Spółki przy ulicy Iglastej 5 w Starachowicach.

 

 

 

 

// -->
  • Zapisz się do newslettera