komunikaty
2018.02.23 - Zaproszenie do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zaprasza do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania nowo powstałego ronda przy ulicy Szkolnej i Iglastej w Starachowicach.

Koncepcja powinna obejmować wizualizację terenu ronda m.in.: podłoże, byliny, trawy itp. Przy rozmieszczeniu roślin należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Koncepcja w formie wizualizacji musi charakteryzować się estetyką zaproponowanego rozwiązania, oryginalnością, doborem kolorystycznym roślin i uzyskanym efektem wizualnym.

Uczestnicy konkursu powinni uwzględnić w swojej koncepcji umieszczenie w środkowej części ronda zasuwy wodociągowej w wysokości ok. 2m. 

Termin składania ofert: 30 marzec 2018r. Przedsiębiostwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5

Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa do dnia 10 kwietnia br.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przewiduje dla wybranej koncepcji atrakcyjną nagrodę rzeczową - laptop.

Termin realizacji inwestycji: kwiecień/maj 2018r.

Telefon kontaktowy: 41 275 03 26

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

// -->
  • Zapisz się do newslettera