PWiK Starachowice
komunikaty
2018.02.08 - Projekt

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie Projektu pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.", złożonego dla działania 3.1. "Wytwarzanie i dystrybucja enerii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzystkiego na lata 2014-2020 informujemy, że złożony wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i został zakwalifikowany do oceny formalnej.

// -->
  • Zapisz się do newslettera