komunikaty
2017.12.06 - Komunikat w sprawie obowiązywania taryf opłat za wodę i ścieki

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach informuje, że na podstawie Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 2180), obecnie obowiązujące od 01.01.2017r. stawki opłat za wodę na terenie gmin: Starachowice, Brody, Mirzec i Wąchock oraz stawki za odprowadzone ścieki na terenie gmin: Starachowice, Mirzec i Wąchock, zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie w/w Ustawy tj. od 12 grudnia 2017 roku.

                                                                                                                                                                               PREZES  ZARZĄDU

                                                                                                                                                                                     Piotr Nowak

 

// -->
  • Zapisz się do newslettera