komunikaty
2017.12.04 - Akredytowane Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Aby spełniać obecne wymagania przepisów prawnych stawiane Laboratoriom wykonującym badania wody, ścieków i osadów ściekowych oraz wciąż rosnące wymagania klienta Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spólka z o.o. w Starachowicach od 2009 roku posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 1012 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji na pobieranie próbek oraz badania w zakresie parametrów wody do spożycia, wody powierzchniowej i ścieków. Uzyskanie i utrzymywanie Certyfikatu Akredytacji wiąże się z coroczna oceną kompetencji laboratorium do wykonywania badań prowadzoną przez auditorów PCA na miejscu w siedzibie Laboratorium.

Od 2009 roku Spółka dba o utrzymanie tego certyfikatu oraz aktualizację i rozszerzanie zakresu akredytowanych metod, dlatego też w tym roku aby spełniać wymagania prawne stawiane osadom ściekowym Laboratorium wnioskowało o rozszerzenie swojego zakres akredytacji o metodę pobierania próbek osadów ściekowych oraz metodę oznaczania suchej pozostałości i wilgotności w osadach ściekowych.

W dniach 27 i 28 listopada 2017 roku w Laboratorium Przedsiębiorstwa Wododciągów i Kanalizacji Spółka z o.o. odbył się kolejny audit przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji. Po przeprowadzonej ocenie auditorzy podkreślali mocne strony naszego Laboratorium takie jak doświadczenie i wysokie kompetencje personelu, czy zaangażowanie kierownictwa i pracowników w utrzymanie najwyższej jakości prowadzonych badań oraz w realizowanie polityki jakości. Ze szczególną satysfakcją pragniemy zwrócić uwagę, że zespół auditorów PCA nie wskazał żadnych słabych punktów w funkcjonowaniu Laboratorium i potwierdził kompetencje laboratorium do pobierania próbek oraz oznaczanie suchej pozostałości i zawartości wody w osadach ściekowych.

 

 

 

 

// -->
  • Zapisz się do newslettera